Ekonomskom rastu i razvoju društva doprinosi i razvoj sistema zaštite Intelektualne svojine. U tu svrhu je, 29. marta 2017. godine, Ministarstvo ekonomskog razvoja osnovalo Koordinacioni tim za sprovođenje prava intelektualne svojine.

Zadaci Koordinacionog tima su: (1) Unaprjeđenje i jačanje saradnje između organa nadležnih za zaštitu i sprovođenje prava intelektualne svojine u Crnoj Gori, (2) Koordinacija aktivnosti usmjerenih na sprječavanje i suzbijanje vršenja povreda prava intelektualne svojine, (3) Praćenje i analiza aktivnosti nadležnih organa u vezi sa pitanjima intelektualne svojine i predlaganje mjera usmjerenih na poboljšanje efikasnosti njihovog rada i (4) Utvrđivanje i praćenje prioriteta u svom radu, dinamike i rokova realizacije i ocjena postignutih rezultata.

Koordinacioni tim, osim predstavnika Ministarstva ekonomskog razvoja kao resornog ministarstva za oblast intelektualne svojine, čine predstavnici Privrednog suda, Državnog tužilaštva, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave policije i Uprave carina. Navedeni organi su identifikovani kao ključni u sistemu zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori.

Koordinacioni tim se sastaje po potrebi, a najmanje dva puta godišnje. Koordinacioni tim može, po potrebi, angažovati i predstavnike drugih državnih organa, kao i stručnjake izvan organa državne uprave.

Koordinacioni tim može obrazovati posebne radne grupe radi razmatranja pitanja od značaja za zaštitu prava intelektualne svojine, kao i za sprovođenje akcija na terenu koje doprinose ukupnom razvoju sistema intelektualne svojine i njene zaštite u Crnoj Gori.

cg-eu

Stranica je pripremljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za njen sadržaj je u potpunosti odgovoran International Development Ireland (IDI) Ltd i sadržaj ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.