Opis usluge

Pravo intelektualne svojine štiti nematerijalnu imovinu preduzeća, omogućavajući preduzećima da ostvare profit od svojih kreativnih i široko inovativnih aktivnosti. Nematerijalnom imovinom se smatra više od polovine vrijednosti firme, i sve više dobija na značaju. U vremenu u kojem se kompanije sve više takmiče u inovacijama, kreativnosti i kvalitetu, intelektualna svojina predstavlja moćan instrument za postizanje konkurentnosti

Direkcija za intelektualnu svojinu, kroz svoju besplatnu uslugu preddijagnostike, obezbjeđuje preduzećima strukturiranu procjenu potencijala za zaštitu intelektualne svojine i mogućnosti koja su na raspolaganju budućim nosiocima prava zaštićene intelektualne svojine, odnosno informacije koja su moguća prava kojima se nematerijalna imovina može zaštititi u redovnim postupcima Direkcije.

Značenje preddijagnostike za preduzeća i zašto koristiti ovu uslugu

Svrha usluge preddijagnostike intelektualne svojine je da preduzeće dobije preporuku o valorizaciji svoje intelektualne svojine i njenih potencijala. Uslugu preddijagnostike i davanje preporuka o valorizaciji radi tim u okviru Direkcije za intelektualnu svojinu, Ministarstva ekonomskog razvoja. Koristeći uslugu preddijagnostike intelektualne svojine, preduzeća stiču jasan uvid u svoju snagu i slabosti u vezi sa intelektualnom svojinom. Dobijene preporuke preduzeće može uključiti u svoje poslovne strategije i planove, prema sopstvenoj odluci o načinu upravljanja i iskorišćavanja svojih potencijala.

Kako se prijaviti za uslugu preddijagnostike

Kontakt osoba za sve informacije u vezi usluge preddijagnostike u Direkciji za intelektualnu svojinu je Anica Zindović.

Ukoliko želite da izvršite preddijagnostiku intelektualne svojine u Vašem preduzeću, prijavite nam se na broj telefona +382 67 360 432 ili nas kontaktirajte putem elektronske pošte ana.zindovic@mek.gov.me.

Kratki opis procesa preddijagnostike

Po prijemu Vaše prijave tim u okviru Direkcije za intelektualnu svojinu, Ministarstva ekonomskog razvoja će pregledati dokumentaciju (PRIPREMA) i pozvati Vas na razgovor o detaljima Vašeg preduzeća i oblasti poslovanja kojom se Vaše preduzeće bavi (INTERVJU). Na osnovu sprovedenog razgovora/intervjua, tim u okviru Direkcije za intelektualnu svojinu, Ministarstva ekonomskog razvoja sastaviće Izvještaj o sprovedenoj preddijagnostici u preduzeću (IZVJEŠTAJ). Svi podaci, informacije i sam Izvještaj su povjerljivi, a na preduzeću je da omogući pristup informacijama timu u okviru Direkcije za intelektualnu svojinu, Ministarstva ekonomskog razvoja, kako bi Izvještaj bio realističan. Tim u okviru Direkcije za intelektualnu svojinu, Ministarstva ekonomskog razvoja dostaviće Vam Izvještaj o sprovedenoj preddijagnostici u preduzeću u elektronskom formatu.

Prikaz kratkog sadržaja izvještaja i koristi koji preduzeće ima od korišćenja usluge preddijagnostike

Odjeljak 1 - uvodni dio, u kojem su opisani poslovni model i strategija preduzeća, koji proizilaze iz poslovnog plana. Specifična pitanja koja su obrađena u ovom odjeljku povezana su s preduzetim inovacionim aktivnostima, tržištima i kupcima, dostupnim resursima i pristupom tržištu, marketinškim i branding strategijama, istraživačko-razvojnim aktivnostima itd.
Odjeljak 2 - Sadrži informacije o identifikaciji i analizi postojeće intelektualne svojine ili nematerijalne imovine koji se odnose na patente, zaštitne znakove, dizajn, imena domena, autorskih prava, intelektualnu svojinu u ugovorima, i sl., koja su već zaštićena / u procesu zaštite / potencijalno vrijedna zaštite.
Odjeljak 3 - Odjeljak koji sadrži jezgro Izvještaja s preporukama kako izvršiti upravljanje intelektualnom svojinom.

cg-eu

Stranica je pripremljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za njen sadržaj je u potpunosti odgovoran International Development Ireland (IDI) Ltd i sadržaj ne predstavlja nužno stavove Evropske unije.