Zakon o slobodnom pristupu informacijama


proaktivni pristup informacijama


  Zahtjev za pristup informaciji u posjedu Zavoda za intelektualnu svojinu

  Javni registri i javne evidencije Zavoda za intelektualnu svojinu


Spisak javnih funkcionera:

  • Valentina Radulović Šćepanović, vd direktora

 

  

 Zahtjev za slobodan pristup informacijama

Rješenje/informacija

Pristup javno objavljenoj informaciji

Podnosilac: Centar za građansko obrazovanje, zahtjev br.01-89 od 18.02.2016. godineRješenje, br.01-89-2 od 01.03.2016. godine

 

Podnosilac: Institut alternativa, zahtjev br.01-105 od 03.03.2016. godineRješenje, br.01-110-2 od 14.03.2016. godine