Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu - Novak Adžić, pravnik i istoriograf.