REGIONALNI PROGRAM O PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU (IPA 2007)

Ukupni iznos projekta:1.999.873 EUR       

Trajanje projekta: 
24 mjeseca (od 16.11.2008. do 15.11.2010.)
Korisnici: 
Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo (na osnovu Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN br. 1244 od 10.06.1999.god.), Crna Gora, Srbija, BJR Makedonija, Turska 
Projekat finansirala:
Evropska komisija (EC)
Projekat implementirao:  
EPO 

Glavni recipijent projekta u Crnoj Gori:                                

Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore

Sredstva iz projekta opredjeljivana su na osnovu zahtjeva korisnika. Crna Gora je iskoristila 22% ukupnog iznosa projekta.

Rezultati projekta: unaprijeđeni kapaciteti Zavoda, poboljšana informaciona infrastruktura Zavoda, urađene preporuke za nacrte zakona i podzakonskih akata u oblasti intelektualne svojine.

JAČANJE POLITIKA INDUSTRIJSKE I INTELEKTUALNE SVOJINE U CRNOJ GORI (IPA 2009 – KOMPONENTA III – PRISTUPANJE UNUTRAŠNJEM TRŽIŠTU) 

Vrijednost projekta:
450.000 EUR                                     

Korisnici:
Ministarstvo ekonomije i Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore)
Projekat finansirala: 
Evropska komisija (EC)

Trajanje projekta:
18 mjeseci (od 1.12.2010. god. do 31.05.2012. god.)
Projekat implementirao:  
EPO 

Rezultati projekta: unaprijeđeni kapaciteti Zavoda, poboljšana informaciona infrastruktura Zavoda, urađene preporuke za nacrte zakona i podzakonskih akata u oblasti intelektualne svojine, urađene preporuke za unaprijeđenje unutrašnjih procedura u Zavodu, re-dizajniran web-sajt Zavoda. 


TWINNING LIGHT PROJEKAT ‘’UNAPRIJEĐENJE ZAŠTITE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U CRNOJ GORI’’ (IPA 2012)

Vrijednost projekta:
250.000 EUR                                     

Korisnici:
Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore koji je bio glavni korisnik, Ministarstvo ekonomije, Tržišna inspekcija, Uprava carina, Uprava policije, Privredni sud, Vrhovno državno tužilaštvo, Centar za obuku nosilaca pravosudne funkcije.
Projekat finansirala: 
Evropska komisija (EC)

Projekat implementirao:                                                                                                         
Danski zavod za patente i žigove (DKPTO) i Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore 

Rezultati projekta: poboljšani kapaciteti crnogorskih institucija koje su bile korisnici projekta (211 zaposlenih iz tih institucija pohađalo je treninge skrojene po mjeri i seminare); podignuta svijest stručne i šire javnosti (kampanja u Mall of Montenegro ‘’Falsifikati koštaju više – kupuj originale’’, od 10. decembra 2014.god.); urađena analiza nedostataka zakonodavstva u oblasti.