Direkcija za intelektualnu svojinu 

tel:   +382 20 234 591
Bulevar Mihaila Lalića 1, Podgorica 81000, Crna Gora 
Rad sa strankama - svakog radnog dana od 8 do 11 časova


Načelnik
Dragana Ranitović

dragana.ranitović@mek.gov.me

tel: +382 20 409 932


Odsjek za patente i topografiju poluprovodnika 

Vesna Nikčević, šef
vesna.nikcevic@mek.gov.me
tel:   +382 20 409 930

Nataša Vukašinović, samostalni savjetnik I
natasa.vukasinovic@mek.gov.me
tel:   +382 20 409 930

Mladen Koprivica, samostalni savjetnik II
mladen.koprivica@mek.gov.me
tel:   +382 20 409 930

Darko Bakić, samostalni savjetnik I
darko.bakic@mek.gov.me
tel:   +382 20 409 931

Sanja Kovačević, samostalni referent - registrator
sanja.kovacevic@mek.gov.me
tel:   +382 20 409 930

Goran Miranović, samostalni referent
goran.miranovic@mek.gov.me
tel:   +382 20 409 929

Odsjek za sticanje prava na žig, industrijski dizajn i oznake geografskog porijekla

Lidija Martić, šef
lidija.martic@mek.gov.me
tel:   +382 20 409 934

Vanja Jurišević, samostalni savjetnik I
vanja.jurisevic@mek.gov.me
tel:   +382 20 409 934

Andrijana Milošević, samostalni savjetnik I
andrijana.milosevic@mek.gov.me
tel:   +382 20 409 934

Gordana Tripković, samostalni savjetnik I
gordana.tripkovic@mek.gov.me
tel:   +382 20 409 936


Miloš Perović, 
samostalni savjetnik II
milos.perovic@mek.gov.me
tel:   +382 20 234 592

Stanislavka Radojević, samostalni referent
stanislavka.radojevic@mek.gov.me
tel:   +382 20 409 929

Biljana Mališić, samostalni referent
biljana.malisic@mek.gov.me
tel:   +382 20 234 592

Odsjek za autorsko i srodna prava

Anica Zindović, samostalni savjetnik I
ana.zindovic@mek.gov.me
tel:   +382 20 409 935

Milica Petrović, samostalni savjetnik I
milica.petrovic@mek.gov.me
tel:   +382 20 409 931