Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore 

Rimski trg 46, Podgorica 81 000, Crna Gora 
ziscg@t-com.me
tel:   +382 20 234 591
fax:  +382 20 234 592

Sektor za industrijsku svojinu, autorsko i srodna prava
Odsjek za patente, topografiju poluprovodnika i autorsko i srodna prava

+382 20/482-216

+382 20/234-591 (autorsko i srodna prava)

Adresa: Rimski trg 46, Podgorica 81 000, Crna Gora


Odsjek za sticanje prava na žig, industrijski dizajn i geografsku oznaku, održavanje i promet prava

+382 20/482-179

+382 20/482-220

Adresa: Rimski trg 46, Podgorica 81 000, Crna Gora

Sektor za informacione usluge i registre

+382 20/482-307

Adresa: Rimski trg 46, Podgorica 81 000, Crna Gora

Sektor za opšte poslove i finansije

+382 20/482-229

+382 20/482-254

Adresa: Rimski trg 46, Podgorica 81 000, Crna Gora

Kancelarija za opšte poslove

+382 20/ 482-233  Pisarnica/Arhiva

+382 20/ 482-308

Adresa: Rimski trg 46, Podgorica 81 000, Crna Gora


Kontakt osoba za saradnju sa NVO sektorom

Milica Petrović Njegoš

+382 20/ 482-308

Adresa: Rimski trg 46, Podgorica 81 000, Crna Gora