Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore 

kabinet@zis.gov.me
tel:   +382 20 234 591
Bulevar Mihaila Lalića 1, Podgorica 81000, Crna Gora 


Direktorica

Valentina Radulović Šćepanović
kabinet@zis.gov.me
tel:   +382 20 234 591
        +382 20 234 592

V.D. pomoćnica direktora
Dragana Ranitović

Sektor za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnju i informacione usluge

dragana.ranitović@zis.gov.me

tel: +382 20 409 932


Pisarnica/Arhiva

Goran Miranović, samostalni referent - upisničar
goran.miranovic@zis.gov.me
tel:   +382 20 409 935

Radno vrijeme za rad sa strankama u pisarnici: 09-11h i 11.30-13.30h

Prijem stranaka kod savjetnika u njihovim službenim prostorijama: 11.30-13.30hSektor za industrijsku svojinu

Odsjek za patente i topografiju poluprovodnika 

Vesna Nikčević, načelnik
vesna.nikcevic@zis.gov.me
tel:   +382 20 409 930

Nataša Vukašinović, samostalni savjetnik I - ispitivač za patente i topografiju poluprovodnika
natasa.vukasinovic@zis.gov.me
tel:   +382 20 409 930

Mladen Koprivica, samostalni savjetnik II - za zaštitu patenata
mladen.koprivica@zis.gov.me
tel:   +382 20 409 930

Odsjek za sticanje prava na žig, industrijski dizajn i geografsku oznaku

Lidija Martić, načelnik
lidija.martic@zis.gov.me
tel:   +382 20 409 934

Vanja Jurišević, samostalni savjetnik I - ispitivač za registraciju žiga
vanja.jurisevic@zis.gov.me
tel:   +382 20 409 934

Andrijana Milošević, samostalni savjetnik I - ispitivač za registraciju žiga i geografskih oznaka
andrijana.milosevic@zis.gov.me
tel:   +382 20 409 934


Milica Petrović Njegoš, 
samostalni savjetnik I - ispitivač za registraciju žiga i industrijskog dizajna
milica.petrovic@zis.gov.me
tel:   +382 20 409 934

Ana Rutović, samostalni savjetnik II - ispitivač za međunarodnu registraciju žiga
ana.rutovic@zis.gov.me
tel:   +382 20 409 934

Odsjek za registre, održavanje i promet prava

Miloš Perović, samostalni savjetnik II - za utvrđivanje datuma podnošenja prijave, održavanje i promet prava
milos.perovic@zis.gov.me
tel:   +382 20 409 931


Darko Bakić
, samostalni savjetnik II - za utvrđivanje datuma podnošenja prijave, održavanje i promet prava
darko.bakić@zis.gov.me
tel:   +382 20 409 931

Sanja Kovačević, samostalni referent - registrator
sanja.kovacevic@zis.gov.me
tel:   +382 20 409 930


Biljana Mališić, samostalni referent
biljana.malisic@zis.gov.me
tel:   +382 20 409 931


Sektor za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnju i informacione usluge

Odsjek za autorsko i srodna prava i međunarodnu saradnju


Anica Zindović, samostalni savjetnik I - za autorsko i srodna prava
ana.zindovic@zis.gov.me
tel:   +382 20 409 929

Predrag Malbaša, samostalni savjetnik I - za saradnju i promociju
predrag.malbasa@zis.gov.me
tel:   +382 20 409 929

Odsjek za informacione usluge
Igor Gojnić, samostalni savjetnik I - za informacione usluge
igor.gojnic@zis.gov.me
tel:   +382 20 409 936

Marko Perišić, samostalni savjetnik I - za tehničku podršku
marko.perisic@zis.gov.me
tel:   +382 20 409 936