Predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu, uz punu finansijsku podršku Evropske Patentne Organizacije (EPO), učestovaće na 85. Međunarodnom sajmu poljoprivrede, koji se održava u Novom Sadu u periodu 15.-21. maj 2018. godine.

Svake godine, prema procjeni organizatora, na Sajamu bude preko 1.500 učesnika iz 60 zemalja.

Sajam poljoprivrede u Novom Sadu predstavlja jedan od deset najznačajnijih sajmova poljoprivrede u Evropi i zasigurno najznačajniji sajam zapadnog Balkana i jugoistočne Evrope.

ZIS CG na Sajmu će se predstaviti sa materijalima (brošure i flajeri ), koji su obezbijeđeni iz Plana bilateralne saradnje između ZIS CG i EPO. Ovaj materijal odnosi se na brošuru sa opštim informacijama o Zavodu za intelektualnu svojinu i poslovima iz nadležnosti ovog organa i brošuru o patentu.

Takođe, predstavnici ZIS CG su obezbijedili štampani materijal sa informacijama o ostalim pravima intelektualne svojine.

Ovlašćeni službenici ZIS CG biće na raspolaganju svim fizičkim i predstavnicima pravnih lica tokom trajanja Sajma od 9:00h do 19:00h.

Predstavnici ZIS CG, u planu imaju da posjetie štandove nekih od značajnijih regionalnih i međunarodnih kompanija, sa naročitim fokusom na kompanije i mala i srednja preduzeća iz Crne Gore i regiona, koji su prisutni na našem tržištu. Predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore zainteresovanim licima će pružili sve neophodne podatke i informacije o pojedinim pravima intelektualne svojine, kao i postupku zaštite istih.

Predstavnici Zavoda posebnu pažnju će posvetili jačanju saradnje sa kolegama iz drugih zavoda za intelektualnu svojinu, naročito iz Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.