Zavod za intelektulanu svojinu nastavio je danas kampanju podizanja svijesti o značaju prava inteletualne svojine u gimnazijama u Crnoj Gori.

Delegacija Zavoda za intelektualnu svojinu u sastavu: Predrag Malbaša, Andrijana Milošević i Mladen Koprivica, održali su danas uspješno predavanje u gimnaziji „Tanasije Pejatović“ u Pljevljima, kojim se kampanju podizanja nivoa svijesti javnosti o značaju prava intelektualne svojine u gimnazijama u Crnoj Gori, nastavila i na sjeveru države.

Dobrodošlicu predstavnicima Zavoda poželio je direktor Dragan Zuković, koji je svojim angažmanom doprinio uspješnoj realizaciji ovog događaja.

U prepunoj sali Gimnazije pljevaljski maturanti su kroz tri, njihovom uzrastu prilagođene prezentacije, upoznati sa poslovima Zavoda i prezentovan im je pojam intelektualne svojine. Predavači su govorili o pravima intelektualne svojine: žigu, patentu, industrijskom dizajnu i autorskom i srodnim pravima.Maturanti su kroz primjere prakse dobili jasnu sliku o važnosti intelektualne svojine u savremenom društvu. Takođe, upoznati su sa konkursom, koji će Zavod objaviti u saradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO), dodjeljujući WIPO Trofej za najbolji esej iz oblasti intelektualne svojine.

Veoma ljubazni domaćini sa pažnjom su propratili predavanja, a događaj je propraćen i od strane lokalne televizije.


altalt alt alt