Delegacija Zavoda za intelektualnu svojinu u sastavu: direktorica Valentina Radulović Šćepanović i službenici Predrag Malbaša, Mladen Koprivica i Andrijana Milošević, održali su danas uspješno predavanje u gimnmaziji „Niko Rolović“ u Baru na temu „Intelektualna svojina, apekti i značaj“ i time započeli kampanju podizanja nivoa svijesti javnosti o značaju prava intelektualne svojine u gimnazijama u Crnoj Gori.

Naime, predstavnici Zavoda su barskim maturantima prezentirali prava intelektualne svojine, govoreći o žigu, patentu, industrijskom dizajnu i autorskom i srodnim pravima, navodeći primjere iz prakse, te ukazujući na važnost intelektualne svojine u savremenom društvu.

Ova aktiovnost je bila uvod i podsticaj da srednjoškolci učestvuju na konkursu, koji će Zavod objaviti u saradnji sa Svjetskom organizacijom za intelelektualnu svojinu (WIPO) dodjeljujući WIPO Trofej za najbolji esej iz oblasti intelektualne svojine. Pravo da učestvuju na ovom konkursu imaće učenici srednjih škola u Crnoj Gori.

Zavod kampanju nastavlja u gimnazijama u Podgorici, Danilovgradu, Bijelom Polju i Pljevljima i na taj način će pokriti sjevernu, centralnu i južnu regiju naše zemlje.


altalt alt