Počev od danas, 28. maja 2018. godine, Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore (ZISCG) daje na raspolaganje svoju bazu podataka o industrijskom dizajnu preko Designview-a, alata za pretraživanje industrijskog dizajna ustanovljenim od strane Zavoda za intelektualnu svojinu Evropske unije (EUIPO). Pristupanje Crne Gore ovako značajnoj bazi indutrsijskog dizajna predstavlja konkretan rezultat Programa međunarodne saradnje EUIPO-a sa nacionalnim Zavodom za intelektualnu svojinu.

Takođe, navedena integracija ZISCG predstavlja veliki uspjeh Odsjeka za sticanje prava na žig, industrijski dizajn i geografsku oznaku, kao i Odsjeka za informacione usluge.

Designview sada sa podacima ZISCG omogućava pristup za više od 13,6 miliona dizajna. Od njegovog ustanovljenja 19. novembra 2012. godine, Designview alat za pretragu je poslužio za preko 3.6 miliona pretraga iz 159 različitih zemalja svijeta, uključujući Njemačku, Veliku Brritaniju i Španiju, kao zemlje u kojima se najčešće koristi navedeni alat.

Više informacija možete pronaći na www.tmdn.org