Dana 20. oktobra 2014. godine Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore se pridružio TMclass-u, sistemu pretraživanja klasifikacije roba i usluga. TMclass sada broj 41 nacionalni i regionalni Zavod, uključujući Organizaciju za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta (OHIM) i Svjetsku organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO). TMclass pruža mogućnost da se pretražuju i prevode termini sa i na 31 dostupan jezik, uključujući i crnogorski. Ova uspješna integracija je rezultat Međunarodnog programa saradnje između OHIM-a i Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore.

TMclass Vam pomaže u pretraživanju i klasifikaciji roba i usluga (pojmova) potrebnih za podnošenje prijave žiga. Takođe, možete prevesti spisak roba i usluga i provjeriti pojavljuju li se ti pojmovi u klasifikacijskim bazama podataka nacionalnih zavoda. Pretragu možete obaviti preko web stranice ZISCG-a ili na web stranici OHIM-a.