Delegacija Zavoda za intelektualnu svojinu CG u sastavu: VD direktora Valentina Radulović Šćepanović i službenici Odsjeka za patente: Vesna Nikčević, Nataša Vukašinović i Mladen Koprivica, borave u studijskoj posjeti Institutu za intelektualno vlasništvo BIH u Mostaru od 27. do 29. novembra 2017. godine.

Prvog dana studijske posjete, rukovodioci ovih institucija Josip Merdžo i Valentina Radulović Šćepanović prezentovali su strukturu nadležnosti i aktivnosti institucija kojima rukovode. U nastavku radnog dana, službenici Instituta za intelektualno vlasništvo BIH informisali su službenike crnogorskog Zavoda o postupku podnošenja međunarodne (PCT) prijave njihovom Institutu kao prijemnom, naznačenom i izabranom uredu. Službenici Zavoda CG su iskazali posebno interesovanje za način uplate taksi, kao i troškove postupka podnošenja PCT prijave. Tokom popodnevne sesije pažnja je bila usmjerena na postupak donošenja rješenja nakon dostavljenog dokaza o patentibilnosti i postupak priznanja sertifikata o dodatnoj zaštiti. Uvidom u konkretne primjere razmijenjena su iskustva dvije institucije u pogledu postojećih softverskih rješenja.

Drugi dan studijske posjete biće prilika da se razmotre konkretna pitanja, koja se odnose na postupak priznanja patenata i upis proširenih evropskih patenata u Registar patenata.


altalt alt