Skupština Crne Gore 24. saziva, na drugoj sjednici drugog redovnog zasjedanja u 2009. godini, dana 14. oktobra 2009. godine, donijela je Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske Patentne Organizacije o proširenju evropskih patenata (sporazum o proširenju), koji je objavljen u „Sl.list CG - Međunarodni ugovor“ broj 5/09 od 06. novembra 2009. godine.

 

Zakon o potvrđenju sporazuma između Vlade Crne Gore i Evropske Patentne Organizacije o proširenju evropskih patenata (sporazum o proširenju)