Zavod za intelektualnu svojinu Vas obavještava da je Skupština Crne Gore 25. Saziva, na drugoj sjednici drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2014. godini, dana 16. oktobra 2014. godine, donijela Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o administrativnim taksama. Ovaj Zakon objavljen je u „Službenom listu CG“, broj 45 od 8. oktobra 2014. godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja. Navedenim Zakonom učinjene su izmjene i dopune administrativnih taksi za spise i radnje pred ovim Zavodom, koje se odnose na intelektualnu svojinu.

Prečišćeni tekst Zakona o administrativnim taksama možete preuzeti ovdje.