Zavod za intelektualnu svojinu sa zadovoljstvom obavještava javnost da je Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu raspisala nekoliko novih konkursa za slobodna radna mjesta, te ovom prilikom podstiče sva zainteresovana lica koja ispunjavaju uslove da se prijave i ostvare mogućnost za rad u ovoj značajnoj međunarodnoj organizaciji.

Tekstove konkursa možete pogledati ovdje.