Nadležni organi u Crnoj Gori, koji se bave zaštitom i sprovođenjem prava intelektualne svojine ostvarili su u izvještajnom periodu vidan napredak u nastojanju da dostignu nivo zaštite prava intelektualne svojine koji imaju države članice EU i druge visoko razvijene zemlje.

Delegacija Crne Gore dostavila je Sekretarijatu WIPO-a Generalnu izjavu Crne Gore, sačinjenu u svrhu objavljavljivanja u Izvjestaju WIPO-a sa 57. serije sastanaka skupština država članica WIPO-a. Nadležni organi u Crnoj Gori, koji se bave zaštitom i sprovođenjem prava intelektualne svojine ostvarili su u izvještajnom periodu vidan napredak u nastojanju da dostignu nivo zaštite prava intelektualne svojine koji imaju države članice EU i druge visoko razvijene zemlje. U Izjavi se, izmedju ostalog, navodi da je Vlada Crne Gore formirala Koordinaciono tijelo, sastavljeno od predstavnika svih nadležnih organa državne administracije Crne Gore iz sistema zaštite i sprovođenja prava intelektualne svojine i na taj način značajno unaprijedila njihovu međusobnu komunikaciju, kao i da je Ministarstvo ekonomije izradilo Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima, u koji su unešene najnovije odredbe i EU Direktive iz ove oblasti.

Napori Zavoda naglašeni su razvijanjem metodologije za prikupljanje podataka o sprovođenju prava intelektualne svojine, nakon čega je izrađen Izvjestaj za 2016. godinu, u kojem je primijenjen novi način prezentiranja podataka.

Izjavom se ohrabruju zajednički napori Sekretarijata WIPO-a i država članica u razmatranju mogućnosti za dalja unaprijeđenja WIPO usluga u okviru sve zahtjevnijeg ambijenta.

Predstavnici Zavoda učestvovali su na sastanku koji je sazvala Gruzija, na kome je predstavljena inicijativa Gruzije za uspostavljanje foruma o načinu implementacije nacionalnih strategija intelektualne svojine, kroz koji bi države učesnice pružale savjetodavne usluge, razmatrale zajedničke izazove i probleme sa kojima se suočavaju tokom implementacije nacionalnih strategija. Forum bi imao formu neobavezujućeg jednogodišnjeg regionalnog projekta, čiji rezultati bi državama članicama donijeli mnogobrojne benefite, ali ih ne bi obavezivali da ih primijene u praksi.