Predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu, Ana Rutović, samostalna savjetnica u Odsjeku za sticanje prava na žig, industrijski dizajn i geografsku oznaku u Sektoru za industrijsku svojinu i Mladen M. Koprivica, samostalni savjetnik u Odsjeku za patente i topografiju poluprovodnika u Sektoru za industrijsku svojinu, učestvovali su na 18-om Sastanku Saradnje u vezi sa harmonizacijom prakse država članica EU u oblasti žigova i 16-om Sastanku Saradnje u oblasti dizajna, u Zavodu za intelektualnu svojinu Evropske Unije, u periodu od 17-19. oktobra 2017. godine u Alikanteu, Španija.

Na 18-om Sastanku Saradnje u oblasti žigova predstavljene su najznačajnije izmjene shodno novoj zakonodavnoj reformi, a koja je stupila na snagu 01. oktobra 2017. godine. Jedna od najznačajnijih izmjena u oblasti žigova odnosi se na ukidanje odredbe člana 4 Uredbe o žigu Evropske Unije da znak mora biti grafički predstavljen, kao i na uvođenje sertifikacionog žiga, kao nove vrste žiga, pored individualnog i kolektivnog žiga. Takođe, EUIPO je predstavio i proceduralne izmjene u vezi sa pojednostavljivanjem i modernizacijom sistema za žigove, te učesnike sastanka upoznao i sa revizijom Metodologije ispitivanja žigova Evropske Unije, a koja je dostupna na web stranici EUIPO-a na 25 jezika.

Središnje teme 16-og Sastanka Saradnje u oblasti dizajna bile su posvećene “Evropskim projektima saradnje” kroz pod-projekat kao što je: Projekat analize konvergencije (Convergence Analysis Project) sa osnovnim ciljem postepenog mapiranja zajedničkih praksi unutar žigovnog i prava dizajna, a u cilju identifikacije onih oblasti gdje se konvergencija može postići u korist kako nacionalnih kancelarija tako i korisnika.

Takođe, značajan segment 16-og Sastanka Saradnje u oblasti dizajna bio je posvećen „Novom projektu - CP10: Kriterijumi za procjenu objelodanjivanja dizajna na internetu”, sa naglaskom na pitanja kao što su: kreiranje zajedničke prakse, identifikacija kriterijuma procjene objelodanjivanja na internetu, identifikacija vrsta evidencija informacija dobijenih na internetu, utvrđivanje relevantnog datuma objave, identifikacija posebnih odredbi u vezi sa prioritetima u društvenim medijima, kreiranje dokumenata zajedničke prakse na engleskom jeziku i slično.

U drugom segmentu 16-og Sastanka Saradnje u oblasti dizajna predstavljena je nedavna sudska praksa Generalnog suda za dizajn, Žalbenog vijeća, kao i praksa EUIPO-a, te nacionalna praksa zavoda Litvanije i Norveške.

Predstavnici EUIPO-a su predočili da su korisnici sistema zaštite žigova i dizajna bili u središtu pažnje prilikom pripremanja zakonodavnih izmjena. U tom smislu EUIPO je ažurirao svoju zvaničnu web stranicu sa navedenim izmjenama i održao veliki broj web-inara posvećen korisnicima, počev od septembra 2017. godine.

Tokom održanih radionica predstavnici Zavoda imali su priliku da razmjenjuju iskustva u oblasti žigova i dizajna sa predstavnicima ostalih nacionalnih zavoda za intelektualnu svojinu.

altalt