U prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu dana 18.12.2017. godine održan je sastanak v.d. direktorice Valentine Radulović Šćepanović, saradnika Anđele Dragićević i Ane Rutović, sa predstavnicima studentskih parlamenata: Sarom Arijanom Serhatlić (Univerzitet Crne Gore), Nikolom Bošković (Univerzitet Donja Gorica) i Tomislavom Turanjanin (Univerzitet Mediteran).

Na sastanku je konstatovano da je intelektualna svojina jedna od najvećih vrijednosti savremenog doba, ali da još uvijek nema dovoljno razvijene svijesti o njenoj ulozi i značaju u društvu, pa samim tim ni u studentskoj populaciji. Sastanak je bio prilika da se razmjene mišljenja o potencijalnim modelima saradnje u predstojećem periodu, putem kojih bi se studenti informisali o načinu i značaju zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori i benefitima koje takva zaštita donosi pojedincima i društvu.

Dogovorena je dinamika sljedećih zajedničkih aktivnosti Zavoda i studentskih predstavnika i iskazano obostrano snažno zadovoljstvo uspostavljenom saradnjom.