Grupa crnogorskih inovatora, Milan Bojović, Željko Đurašević, Zoran Savović i Obrad Čabarkapa, osvojili su tri zlatne, jednu srebrnu i jednu bronzanu medalju, na 10. Međunarodnom sajmu pronalazaka i 3. Svjetskom forumu za pronalazače i inovacije IEI&WIIF 2018“, u Foshanu, NR Kini, od 13. do 15. septembra, kao i osam priznanja od strane Singapura, Maroka i Egipta za nekoliko patenata koje su zaštitili u Zavodu za intelektualnu svojinu Crne Gore. Učešće inovatora na Sajmu podržalo je Ministarstvo nauke, u okviru Konkursa za sunfinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti, po osnovu prijave za zaštitu i razvoj pronalaska “Uređaj za punjenje baterija za elektromobile”.

Tim povodom, direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu, Valentina Radulović Šćepanović i načelnica Odsjeka za patente i topografiju poluprovodnika u Zavodu, Vesna Nikčević, organizovale su sastanak u prostorijama Zavoda, kojem su prisustvovali načelnica Direkcije za inovacije i infrastrukturu u Ministarstvu nauke, Marijeta Barjaktarović Lanzardi i predstavnik crnogorske delegacije u Kini, Željko Đurašević.

G-đa Radulović Šćepanović pozdravila je uspjeh crnogorskih inovatora na Sajmu i ukazala na značaj afirmacije znanja koje dolazi iz Crne Gore na međunarodnoj sceni, ističući inovacije kao ključ ekonomskog razvoja jedne države. Gdin Đurašević predstavio je rad grupe inovatora kojoj pripada, a koja do sada ima zaštićenih 15 pronalazaka, dok su 2 pronalaska u proceduri patentiranja. Ova grupa inovatora učesvovala je na brojnim sajmovima u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Rumuniji i Mađarskoj, na kojima su nagrađeni brojnim medaljama i priznanjima. Istakao je da su sajmovi idealna prilika da svoje pronalaske predstave široj javnosti i susretnu se sa potencijalnim investitorima. Na taj način, ukazala im se prilika za uspostavljanje odlične saradnje sa međunarodnim naučnoistraživačkim institucijama, poput Zapadnog univerziteta i Politehničkog univerziteta iz Temišvara, kao i nekoliko većih kompanija sa kojima je razmatranje dalje saradnje u toku. Kao najveće izazove u budućem periodu, Đurašević ističe saradnju sa domaćom naučnoistraživačkom zajednicom i pribavljanje sredstava za izradu funkcionalnih prototipova.

Zbog prezentacije i promocije pronalaska različitim ciljnim grupama koje su eventualno zainteresovane za razvoj sličnih inovativnih rješenja, Vesna Nikčević govorila je o značaju pravne zaštite pronalaska patentnom i van Crne Gore. Marijeta Barjaktarović Lanzardi izrazila je zadovoljstvo što je grupa inovatora koju je Ministarstvo podržalo dobitnik brojnih međunarodnih priznanja, a što ih preporučuje za korišćenje brojnih nacionalnih i međunarodnih instrumenata za inovacije. U tom smislu, ohrabrila je dalje učešće na Konkursu za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u dijelu podrške razvoju pronalazaka, ali i predstavila nove instrumente za oblast inovativne djelatnosti: Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte i Program za podsticanje start-up u Crnoj Gori. Takođe, ukazala je na podršku koju Inovaciono-preduzetnički centar „Tehnoplis“ u Nikšiću pruža razvoju mikro, malih i srednjih preduzeća i na načine povezivanja sa ovom infrastrukturom