Danas je u hotelu Hilton Podgorica, u organizaciji Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) iz Ženeve i Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore (ZIS CG), održan subregionalni seminar "Autorska i srodna prava i kolektivno upravljanje istih". Seminar je obilježela izuzetna posjećenost, pa je preko 100. prisutnih učesnika, kongresnu salu hotela Hilton Podgorica ispunila do poslednjeg mjesta. Cilj ovog seminara bio je da se kroz međunarodnu praksu, znanje i iskustvo koje je prezentirano kroz veliki broj izlaganja, podigne nivo ostvarivanja kolektivnih prava iz oblasti autorskih i srodnih prava, kako u dijelu budućeg poboljšanja pravnih propisa i njihovog usklađivanja sa evropskim standardima, tako i kroz primjenu najboljih evropskih praksi i politika u Crnoj Gori. Seminar su otvorili gospođa Anita Hus, savjetnica u Sektoru upravljanja autorskim pravima u Svjetskoj organizaciji za za intelektualnu svojinu i Valentina Radulović Šćepanović, direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. Gospođa Hus se pozdravljajući prisutne, posebno zahvalila Zavodu za intelektualnu svojinu na naporima koje Crna Gora u kontinuitetu čini, kako bi zaštita autorskih i srodnih prava, bila podignuta na visok institucionalni i pravni nivo. Ona je posebno naglasila uspješnu saradnju koju WIPO ima sa Zavodom za intelektualnu svojinu, od njegovog osnivanja do danas i prenijela zadovoljstvo WIPO, što se ove godine Svjetski dan intelektualne svojine obilježava u Crnoj Gori, zemlji velikog kulturnog i umjetničkog nasljeđa. Gospođa Hus je direktorici Zavoda i svim zaposlenim čestitala predstojeći jubilej deset godina od osnivanja, a prisutnim na seminaru poželjela uspješan rad.

Seminar je otpočeo izlaganjem direktorice Zavoda za intelektualnu svojinu, gospođa Valentine Radulović Šćepanović, koja je pozdravljajući goste i učesnike ovog skupa, naglasila značaj njegovog održavanja, posebno u svijetlu velikog jubileja i obilježavanja mjeseca intelektualne svojine u Crnoj Gori.

Prema njenim riječima, organ kojim rukovodi, ima za cilj podizanje nivoa svijesti o značaju intelektualne svojine, neophodnosti zaštite prava autora, bez obzira da li se, kako je navela radi o umjetnicima ili naučnim istraživačima, inovatorima ili u pravnom smislu bilo kojoj vrsti prava intelektualne svojine. Direktorica Radulović Šćepanović, naglasila je da je seminar "Autorska i srodna prava i kolektivno upravljanje istih", dobra prilika da se detaljno prouči važeći Zakon autorskom i srodnom pravu, i da se procjene potrebe za njegove izmjene i dopune.

Prva tema o kojoj se na ovom skupu govorilo, bila je Autorska i srodna prava u Crnoj Gori, a predavanja na ovu temu imale su Dragana Ranitović, pomoćnica direktorice u Odsjeku za autorska i srodna prava i međunarodnu saradnju i Anica Zindović, samostalna savjetnica za autorska i srodna prava, koje su istakle napore državne administracije, koji se čine kako bi u Crnoj Gori zaštita ovih prava bila na zavidnom nivou.

Učesnicima seminara se obratio i Dr. Mihaly Fichor iz Budimpešte, bivši zamjenik direktora Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu zadužen za autorska i srodna prava, i nesporni autoritet za ovu oblast u svijetu, koji je već dva dana gost Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore i koji je imao priliku da razgovara sa predstavnicima više institucija koje se zajedno sa Zavodom, u svom domenu i ovlašćenjima bave zaštitom prava intelektualne svojine.

Doktor Fichor je svoje izlaganje započeo snažnom podrškom novom menadžmentu, znanju koje se mora primjetiti i dinamici rada koja domira u radu menadžmenta Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore.

Gospodin Fichor je kroz svoje prezentacije: "Ugovori o autorskim pravima", "Autorsko pravo u "Oblaku"" i "Uvodom u u kolektivno upravljanje autorskim i srodnim pravima" i niza primjera, objasnio temeljene principe zaštite autorskih i srodnih prava u svijetu i modele kolektivnog upravljanja istim.

Gospođa Hus, savjetnica u Sektoru upravljanja autorskim pravima u Svjetskoj organizaciji za za intelektualnu svojinu, prisutnima je prezentirala mogućnosti za pomoć koju WIPO u oblasti kolektivnog upravljanja autorskim i srodnim pravima pruža kroz alatke dobre prakse, nedoumice i moguća rješenja u kolektivnom upravljanju u muzičkom, audiovizuelnom i sektoru teksta i sektoru slike.

U poslijepodnevnom dijelu rada održan je niz prezentacija koje se tiču nedoumica i mogućih rješenja u kolektivnom upravljanju u muzičkom, audiovizuelnom i sektoru teksta i sektoru slike. U ovom djelu svoje prezentacije su imali gospodin Mitko Chatalbashev, regionalni direktor za Evropu, Međunarodne konfederacija društava autora i kompozitora (CISAC) iz Budimpešte; gospodin Pierre-Olivier Lesburguèresa, menadžer iz Međunarodne federacije organizacija za prava reprodukcije (IFRRO) iz Brisela; gospođa Cécile Despringre, izvršna direktorica, Udruženje audiovizuelnih autora (SAA) iz Brisela; gospodin Rodoljub Stojanović, direktor, RICoM Publishing/Universal Music Publishing, predstavnika Međunarodne konfederacije izdavača muzike (ICMP) iz Beograda; gospodin Tom de Lang, generalni menadžer, Asocijacije međunarodnog kolektivnog upravljanja sadržajem audiovizuelnih djela (AGICOA) iz Ženeve i gospodin István Fancsika, pravni savjetnik, Međunarodne federacije fonografske industrije (IFPI) iz Londona.

U završnom dijelu seminara, održana je panel diskusija na temu Aktuelna pitanja i nedoumice u oblasti prava autorskog i kolektivnog upravljanja u Albaniji, Srbiji, Sloveniji i regionu, sa akcentom na praktične probleme, rješenja i najbolje prakse. Panel diskusiju je otvorio gospodin Edmondi Ahmeti, direktor Direkcija za koncesije, nabavke i partnerstva, iz Ministarstva kulture Albanije, a svoje prezentaciju je imala i gospođa Zorica Gulas, načelnica, Odjeljenje za autorsko i srodna prava, Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

Uz aktivno učešće predstavnika drugih institucija iz Crne Gore i organizacija za kolektivno ostvarivanje prava, seminar je zaključcima i završenim riječima direktorke Valentine Radulović Šćepanović završen u 18.00 časova.

altalt
altalt