Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO) u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu CG organizuje sub-regionalni seminar na temu “lnformacije o patentima i baze podataka", koji će se održati u Podgorici, u hotelu Hilton, 20. decembra 2017.godine, sa početkom u 08.30 časova.

Na seminaru će govoriti predstavnici WIPO-a i v.d. direktor Zavoda za intelektualnu svojinu CG Valentina Radulović Šćepanović.

Predstavnici WIPO-a govoriće o uslugama koje pruža WIPO i saradnji sa državama članicama, zatim značaju i korišćenju informacija o intelektualnoj svojini, posebno informacija o patentima, pretraživanju baza podataka patenata, kao i o resursima intelektualne svojine u WIPO-u, dok će v.d. direktorice ZIS CG Valentina Radulović Šćepanović predstaviti usluge podrške inovacijama u Crnoj Gori.

Učesnici ovog seminara će biti predstavnici advokatskih kancelarija, pronalazači, kao i predstavnici državnih institucija: Ministarstva ekonomije, Ministarstva nauke, Ministarstva evropskih poslova, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave carina, Uprave policije, zatim predstavnici Univerziteta Crne Gore, kao i predstavnici studenata i dr. Seminaru će prisustvovati i predstavnici zavoda za intelektualnu svojinu iz nekoliko zemalja regiona, čime je Zavod stekao status subregionalnog dešavanja.