Delegacija Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore (ZIS), na čelu sa direktorom, Novakom Adžićem, boravila je u studijskoj i radnoj posjeti Zavodu za industrijsku svojinu Norveške (NIPO), u Oslu, 6. i 7. juna 2016. god., koja je realizovana iz okvira Plana bilateralne saradnje između ZIS-a i Evropskog patentnog zavoda (EPO) za period 2016 – 2017. god..

Delegaciju ZIS-a primio je Per. A. Foss, generalni direktor NIPO-a, koji ih je srdačno pozdravio i kroz svoju prezentaciju pod naslovom ‘’Pretvaranje ideja u vrijednosti’’ upoznao sa ulogom, vodećim principima i radom NIPO-a. Per A. Foss rekao je da je NIPO nacionalni ovlašteni organ za oblast industrijske svojine u Norveškoj, čiji rad nadgleda Ministarstvo trgovine, industrije i ribarstva. Vizija NIPO-a je, istakao je Foss, da transformiše ideje u vrijednosti kroz promovisanje inovacija i kreiranje vrijednosti u preduzecima i cjelokupnom društvu. Direktor Foss je zatim naveo tri uloge NIPO-a, i to : uloga nadležnog organa – prijem prijava i priznanje prava industrijske svojine (patenti, žigovi i industrijski dizajni); uloga inicijatora – obezbjeđivanje znanja za kompanije iz sektora trgovine i industrije, za institucije za istraživanje i razvoj, kao i norveške javne institucije; uloga vođstva – pružanje opštih informacija i savjeta, kao i informacija o uslugama u oblasti IS za norveške biznise. Kao prioritete, g. Foss je naveo: orijentisanost ka klijentima, kompetentnost i troškovnu efikasnost, a zatim izložio osnovne podatke o NIPO-u: NIPO ima 255 zaposlenih, koji posjeduju visoki nivo obrazovanja (75% zaposlenih su nosioci akademskih diploma); organizaciona struktura – na čelu je generalni direktor, a NIPO se sastoji od sljedećih sektora: Sektor za pravne poslove i međunarodnu saradnju; Sektor za korporativne usluge; Sektor za marketing i informacije; Sektor za patente; Sektor za proizvodnju i sisteme; Sektor za žigove i dizajne; statistički podaci iz 2015.god. – podneseno oko 16.000 prijava za žigove, a regsitrovano oko 13.000 žigova; 1.805 podnesenih prijava za patente, 1.440 registrovanih patenata; 1.214 podnesenih prijava za dizajne, 1.040 registrovanih dizajna; odlična saradnja sa WIPO-om, EPO-om, WTO-om, EUIPO-om, i posebno sa Nordijskim patentnih institutom, regionalnim nadležnim tijelom za PCT, gdje je Norveška članica, zajedno sa Švedskom, Danskom i Islandom.

Direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, Novak Adžić, zahvalio se na srdačnoj dobrodošlici, a zatim govorio o sistemu zaštite i sprovođenja prava intelektualne svojine u Crnoj Gori i ulozi ZIS-a u tom sistemu. Direktor Adžić posebno je istakao ulogu ZIS-a u pregovorima za pristupanje EU. ‘’U posljednjem Izvještaju o napretku za 2015. godinu’’, rekao je Adžić, ‘’za Poglavlje 7 – Pravo intelektualne svojine, rezultati rada crnogorskih institucija nadležnih za zaštitu i sprovođenje prava IS visoko su vrijednovani od strane EK i nagrađeni najvišom ocjenom.’’ Gospodin Adžić zatim je predstavio organizacionu strukturu Zavoda, govorio o zadacima i dužnostima osoblja, naglasivši da je cilj ove posjete povećanje znanja i dobijanje eventualnih novih ideja za unaprijeđenje radnih procedura u crnogorskom Zavodu, na osnovu informacija o radu norveškog Zavoda, koji je, ‘’kako smo se uvjerili slušajući prezentaciju generalnog direktora NIPO-a, savremen, posebno zato što je u cjelosti fokusiran na klijente i potrebe norveških biznisa.’’ Nakon izlaganja direktora Adžića, uslijedile su prezentacije: Dušanke Perović, pomoćnice direktora, ‘’Pregled zaštite intelektualne svojine u Crnoj Gori’’, i Snežane Džuverović, samostalnog savjetnika I, ‘’Međunarodna saradnja Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore’’, kroz koje su pružene detaljne informacije o zaštiti prava IS u Crnoj Gori, međunarodnoj saradnji, kao i radu ZIS-a, sa osnovnom statistikom.

Osoblje NIPO-a predstavilo je detaljno ovaj visoko funkcionalni Zavod kroz prezentacije o radu i projektima koji se odvijaju u svim sektorima, i to: ‘’Sektor za marketing i informacije’’, prezentirao Oto Scharff, direktor Sektora; ‘’Sektor za žigove i dizajne / funkcije i projekti’’, Bernt Boldvik, direktor Sektora; ‘’Sprovođenje prava industrijske svojine’’, Hedvig Bengston, samostalni pravni savjetnik; ‘’Sektor za patente / funkcije i projekti’’, Bjorn Lillekjendlie, direktor Sektora, Anne-Terese J. Vie, načelnica Odsjeka; ‘’Sekor za pravne poslove i međunarodnu saradnju’’, Jostein Sandvik, direktor Sektora; Vegar Johnsrud, samostalni pravni savjetnik; Sektor za korporativne usluge / funkcije i projekti’’, Toril Foss, direktorka Sektora; Helen Ohlsson Berg, načelnica Odsjeka za finansije; Roar Eivindsen Kulo Hagen, načelnik IT sekltora; Siri Skaore-Botner, načelnica Odsjeka za ljudske resurse.

Tokom ove posjete, svi učesnici su postavili i odgovorili na veliki broj pitanja. Obostrano je ocijenjeno da je posjeta bila uspješna i da se odvijala u profesionalnoj i prijateljskoj atmosferi.

 

Prezentacije možete preuzeti ovdje.

 

altalt