Predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore u sastavu: VD direktorica Valentina Radulović Šćepanović i samostalni savjetnici Drako Bakić, Vanja Jurišević i Miloš Perović nalaze se u studijskoj posjeti Državnom zavodu za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske

Prvog dana posjete, nakon pozdravnih riječi rukovodilaca dvije institucije Ljiljane Kuterovac i Valentine Radulović Šćepanović, razmatrana su pitanja vezana za problematiku, koja se tiče žigovnog prava. Najprije je bilo riječi o apsolutnim razlozima za odbijanje registracije žiga, s posebnim osvrtom na ispitivanje i utvrđivanje generike ljekova, kao razloga za odbijanje registracije žiga i sa tim u vezi pretraživanje baze podataka Svjetske zdravstvene organizacije, kao i razlozima za odbijanje registracije žiga po osnovu člana 6 Pariske konvencije. Potom su razmjenjivana iskustva vezana za teme koje se odnose na relativne razloge za odbijanje registracije žiga, te pitanjima vezanim za postupanje po zahtjevima za prenos žiga, promjenu imena i adrese nosioca prava, upis ugovora o licenci i založnog prava u Registar žigova.

Drugi dan posjete posvećen je pitanjima koja se tiču polaganja stručnog ispita za zastupnike za patente, žigove i dizajne i formiranje Registra zastupnika, te dogovoru sadržaja buduće edukacije vezanu za primjenu Međunarodne klasifikacije tj.figurativnih elemenata žigova.

Izraženo je obostrano zadovoljstvo ostvarenom saradnjom i utvrđene smjernice budućih zajedničkih aktivnosti.

alt