Delegacija Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, na čelu sa direktorom, Novakom Adžićem, boravila je u studijsko-radnoj posjeti Patentnom zavodu Estonije, u Talinu, 7-11. septembra 2016.god..

Delegaciju Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore (ZIS) primio je gospodin Margus Viher, direktor Patentnog zavoda Estonije, koji je pozdravio direktora ZIS-a, Novaka Adžića, i njegove saradnike i poželio im srdačnu dobordošlicu. Prilikom prvog sastanka, razmijenjeni su opšte informacije o statusu zaštite i sprovođenja prava intelektualne svojine u Crnoj Gori i Estoniji, nakon čega je g. Viher upoznao crnogorsku Delegaciju sa svojim najbližim saradnicima, rukovodiocima Sektora i ispitivačima, koji su predstavili ulogu, organizaciju i način rada Patentnog zavoda Estonije.

Prvu prezentaciju, pod nazivom ''Kratki pregled Patentnog zavoda Estonije'' imala je Eve Tamaru, ekspert za komunikacije, koja je iznijela niz podataka o istorijatu i funkcijama estonskog Zavoda, kako slijedi: Patentni zavod Estonije osnovan je 23. maja 1919.god., sa diskontinuitetom rada 1940.god., a ponovo je osnovan 3. decembra 1991.god.; od 10. marta 2012.god. radio je pod nadzorom Ministartsva za ekonomske poslove i komunikacije, a od 1. januara 2012.god. je pod nadzorom Ministarstva pravde; glavne funkcije su da obezbjeđuje pravnu zaštitu predmetima industrijske svojine, na osnovu Zakona o industrijskoj svojini i međunarodnih sporazuma; da radi ispitivanja i priznanje patenata, korisnih modela, žigova i industrijskih dizajna; održava registre industrijske svojine; objavljuje zvanične publikacije; izdaje dokumenta o pravnoj zaštiti industrijske svojine; estonski Zavod naplaćuje takse za podnošenje prijava za pravna i fizička lica: za patente 225 / 56 Eur; za korisne modele 105 / 26 Eur; za žigove: 145 Eur (za jednu klasu) i industrijske dizajne: 105 / 26 Eur; prosječno trajanje procesa ispitivanja: 2 godine za patentnu prijavu; 0,9 mjeseci za prijavu korisnog modela; 7,3 mjeseci za prijavu za registraciju međunarodnog žiga; 1-1,5 mjeseci za prijavu za registraciju industrijskog dizajna; iznijeta je i precizna statistika, i predstavljeni portali estonskog Zavoda, uz napomenu da nastoje da digitalizuju dokumentaciju radi lakšeg čuvanja dokumenata; za sada, imaju veliku arhivu gdje čuvaju papirnu dokumentaciju; estonski Zavod je reformisan početkom 2012.god., i sada ima ukupno 58 zaposlenih.

Nakon toga, prezentacije su imali: Kerol Rummi, rukovodilac Sektora za žigove (17 zaposlenih); Tiina Lillepool, ispitivač patenata u Sektoru za patente (15 zaposlenih); Tina Feldmanis, rukovodilac Sektora za registre (10 zaposlenih).

Prezentacije su, ispred ZIS-a, imale Dušanka Perović, pomoćnica direktora, rukovodilac Sektora industrijske svojine, koja je govorila o istorijatu crnogorskog Zavoda, ulozi ZIS-a u pregovaračkom procesu za članstvo u EU; organizaciji i načinu rada ZIS-a, sa akcentom na zadacima zaposlenih u Sektoru industrijske svojine; i Snežana Džuevrović, koja je predstavila međunarodnu saradnju ZIS-a.

Tokom svih sastanaka, razmijenjen je veliki broj pitanja, konstatovane sličnosti (u ulozi i nadležnostima Zavoda u sistemima zaštite i sprovođenje prava intelektualne svojine u Crnoj Gori i Estoniji), kao i razlike (u organizaciji). Na završnom sastanku između direktora Adžića i direktora Vihera, konstatovano je da postoji osnova za dalju, konkretniju sasardnju i mogućnost formulisanja pravaca i modusa saradnje u budućnosti kroz sporazum o bilateralnog saradnji. Gospodin Viher sa zadovoljstvom je prihvatio poziv gospodina Adžića za uzvratnu posjetu, tokom koje bi se finalizovao takav sporazum.

Delegacija ZIS-a posjetila je estonski Centar za intelektualnu svojinu i transfer tehnologije, gdje ih je direktor, Marius Kuningas, upoznao sa radom ove institucije, koja pruža savjetodavne i druge usluge iz oblasti intelektualne svojine za preduzeća, preduzetnike, kompanije u cilju kreiranja portfolia IS kojim bi se unaprijedio njihov rad i mjesto na tržištu, a finansira se 70% iz budžeta Estonije, dok ostatak prihoduje od pružanja usluga. Delegacija ZIS-a posjetila je i Merkatory, Centar za inovacije i biznise, koji radi pri Tehnološkom univerzitetu Estonije, i u kojem studenti, profesori, cjelokupno osoblje Univerziteta, kao i ostali zainteresovani, mogu dobiti informacije o tome kako započeti biznis, a i konkretno raditi na osnivanju biznisa na osnovu jednogodišnjeg ugovora o radu. Ovaj napredni centar osnovan je donacijama velikih svjetskih kompanija i malih preduzeća u cilju promovisanja inovativnosti, kreativnosti i ohrabrivanja cjelokupne populacije, posebno mladih, da od ideje dođu do konkurentnog biznisa.

Posjeta je obostrano ocijenjena kao izuzetno uspješna, razmijenjena su iskustva i prakse i dogovoreno proširenje saradnje.

Prezentacije možete preuzeti ovdje.