U okviru realizacije Twinning light projekta ’’Unaprijeđenje zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori’’ (IPA 2012), delegacija Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore boravila je u studijskoj posjeti Danskoj, od 26. oktobra do 1. novembra 2014. godine.

Posjetu je organizovao Danski zavod za patente i žigove (DKPTO), koji implementira ovaj projekat. Delegacija Zavoda, u sastavu: Igor Gojnić, Predrag Malbaša, Emina Mujević, Snežana Džuverović, zajedno sa predstavnicima institucija iz sistema sprovođenja prava intelektualne svojine u Crnoj Gori (Ministarstva ekonomije, Tržišne inspekcije, Uprave carina, Uprave policije, Privrednog suda, Vrhovnog državnog tužilaštva) upoznala se sa radom Zavoda Danske, kao i drugih paralelnih institucija Danske iz ove oblasti.

Petodnevna posjeta imala je intenzivan program koji je pokrio veliki broj tema od interesa za učesnike posjete. Prvog dana posjete, glavni domaćin, gospodin Soren Christian Thomsen, pozdravio je goste iz Crne Gore, detaljno ih upoznao sa programom i dao niz korisnih sugestija koje se tiču logistike posjete, a takođe ih informisao o tekućim projektima koji DKPTO implementira, pored TWL projekta u Crnoj Gori, i to: Twinning projekat u Ukrajini, Twinning projekat u Srbiji, projekat tehničke pomoći na Kosovu. Prva dva dana posjete, eksperti DKPTO-a imali su prezentacije kroz koje su predstavili rad Zavoda Danske.

Učesnicima posjete pažnju je ukazao gospodin Keld Nymann Jensen, pomoćnik generalnog direktora Zavoda Danske, koji je u prezentaciji ’’Rad DKPTO – strategije, poslovanje i saradnja’’, iznio niz značajnih podataka: Zavod Danske osnovan je 1894.god.; do 1986. god. prostorije DKPTO-a nalazile su se u centru Kopenhagena, dok se danas nalaze na obodu grada - u Tastrupu; DKPTO ima 200 zaposlenih, koji rade u savremenih uslovima, na efikasan način; DKPTO ima certifikat ISO9001; DKPTO pruža podršku danskoj industriji, na način da štiti njihove proizvode; DKPTO, zajedno sa zavodima Islanda i Norveške, član je Nordijskog instituta; Danska je članica EPO-a od 1991.god.; DKPTO je od poslovih usluga korisnicima ostvario prihod od 1.8 miliona EUR u 2013.god.; veliki je broj prijava koje se podnose kod DKPTO-a: 1.659 prijava danskih patenata; Danska je država čuvena u svijetu po dizajnu; po broju prijava dizajna, Danska se nalazi na 3. mjestu u svijetu; DKPTO predstavlja Vladu Danske na međunarodnom nivou. Pored izvanredne prezentacije, gospodin Jensen je (31.oktobra 2014.god.) sa učesnicima studijske posjete obišao prostorije DKPTO-a, uz objašnjenje da je svim zaposlenima omogućen slobodan rad, uz otvorenu mogućnost da u svakom momentu komuniciraju o svemu otvoreno na svim nivoima, zaključno sa generalnim direktorom.

Prezentacije eksperata DKPTO-a, koje su uslijedile, obuhvatile su više različitih tema: ’’Danski model saradnje – mreža na ministarskom nivou protiv povreda prava intelektualne svojine’’, ’’Uspostavljanje IS Jedinice u Danskoj za podršku malim i srednjim preduzećima’’, koje je pripremila i izlozila gospođa Lene Dahl Prahm; ’’Upravljanje odnosima sa korisnicima’’ gospodin Kim Buchardt; ’’Partnerski sporazumi sa privatnih i javnim sektorom’’, gospođa Helena Larsen.

Savjetnica u Danskom pomorskom i privrednom sudu, gospođa Kamila Bogebjerg Norlem, imala je prezentaciju ’’Uvod u danski sudski sistem i uloga Danskog pomorskog i trgovačkog suda u borbi protiv krivotvorenja i piraterije’’, kroz koju je upoznala učesnike posjete sa sudskim sistemom Danske u oblasti zaštite prava intelektualne svojine. Konstatovane su sličnosti i razlike između sudske zaštite prava IS u Danskoj i Crnoj Gori.

Učesnici studijske posjete upoznali su se sa radom Danske carine, kroz posjetu Jedinici za sprovođenje prava IS u Kopenhagenu, i prezentaciju gospodina Michaela Morkeberg Nielsena ’’Uvod u rad Carin Danske – Jedinica za sprovođenje prava IS’’, koji je objasnio carinske procedure (EU i nacionalne); procedure nakon implementacije EU Carinskog kodeksa 608/2013; govorio o saradnji sa EU, WCO, EUROPOL-om, kao i o regionalnoj nordijskoj saradnji; a takođe pokazao primjerke zaplijenjene robe.

Tokom posjete organizaciji za kolektivnu zaštitu nosilaca autorskog i srodnih parava GRAMEX, potpredsjednici ove organizacije, gospodin Kaj Christiansen i gospodin Thomas Maagaard Dyekjaer, predstavili su aktivnosti ove organizacije, uz poseban naglasak na saradnji sa institucijama zaduženih za sprovođenje prava IS.

Na sastanku u Ministarstvu kulture Danske, kod pomoćnice ministra za autorsko i srodna prava, gospođe Nicky Valbjorn Trebbien, razgovor se vodio o zakonodavnom okviru za oblast zaštite autorskog i srodnih prava u Danskoj; o usvajanju novih Direktiva i novim trendovima u ovoj oblasti, posebno u vezi sa organizacijama za kolektivnu zaštitu prava (prošireno kolektivno licenciranje i nadzor nad ovim organizacijama); aktivnostima na podizanju svijesti javnosti o značaju zaštite autorskog i srodnih prava; saradnji sa drugim ministarstvima i institucijama; saradnji na međunardonom nivou, i dr.

U prezentaciji pod nazivom’’Saradnja između policije i tužilaca’’, gospodin Henrik Vestergaard, policijski inspektor, objasnio je da radi direktno sa tužiocem u postupku prikupljanja dokaza za sud. Pored toga, gospodin Vestergaard detaljno je opisao nekoliko primjera iz prakse, odnosno nekoliko uspješnih policijskih akcija koje su za rezultat imale zatvorske kazne (uslovne).

Posljednji dan posjete bio je i prilika za evaluaciju posjete (ispunjavanje evaluacionih formulara), kao i za razgovor o tome šta ova posjeta znači sa predstavnike crnogorskih institucija za sprovođenje prava IS koji su u njoj učestvovali. Komentari su bili pozitivni – svi su imali svoja polja interesovanja, mogli su da uoče sličnosti i razlike u organizaciji, kao i da izdvoje oblasti u kojima će im biti od koristi informacije i znanje stečeno tokom ove posjete. Zaposlenima u Zavodu za intelektualnu svojinu Crne Gore, najinteresantnije su bile prezentacije predstavnika Danskog zavoda za patente i žigove.