Ministar za ekonomski razvoj Branimir Gvozdenović I direktor Evropskog patentnog zavoda Alison Brimelow potpisali su danas u Minhenu Sporazum o proširenju evropskih patenata na Crnu Goru.

Vlada Crne Gore potpisala je Sporazum u cilju postizanja nivoa zaštite intelektualne svojine po ugledu zaštite ovih prava na nivou EU.

Potpisivanjam Sporazuma Vlada Crne Gore i Ministarstvo za ekonomski razvoj nastavljaju sa radom na razvijanju i zaštiti prava intelektualne svojine, podizanju svijesti javnosti o pitanjima intelektualne svojine, harmonizaciji nacionalnog zakonodavstva u oblasti intelektualne svojine sa relevantnim EU zakonodavstvom, jačanju institucionalnih kapaciteta, jačanju dalje saradnje izmedju institucija i organizacija uključenih u obezbjedjenje zaštite prava intelektualne svojine i produbljivanju medjunarodne saradnje.

„Crnogorski Zakon o patentima predviđa nivo patentne zaštite za pronalaske koji je sličan nivou zaštite koji postoji u državama članicama Evropske patentne organizacije. Saradnja Evropske patentne organizacije i Crne Gore je od obostranog interesa i nadam se da će ojačati zaštitu industrijske svojine u Evropi«, kazao je nakon potpisivanja Sporazuma ministar Gvozdenović.

Ugovorne strane Sporazumom su se obavezale da će sarađivati u daljem razvoju infrastrukture za efikasno funkcionisanje sistema proširenja evropskih patenata na Crnu Goru.

Direktor Evropskog patentnog zavoda Alison Brimelow naglasila je da će Evropska patentna organizacija pomoći Crnoj Gori u:

• obezbjeđivanju osnovne obuke i specijalizacije za kadrove u Zavodu za intelektualnu svojinu Crne Gore (u daljem tekstu: Zavod) i za stručnjake drugih vladinih tijela čiji rad obuhvata pitanja vezana za patente;
• razvijanju odgovarajuće dokumentacije za usluge patentnih informacija;
• izradi zvaničnih publikacija Zavoda o pitanjima vezanim za patente;
• modernizaciji informacionog sisitema vezanog za patente;
• izgradnji informatičkog sistema za administriranje patentima.

Sporazumom je predviđeno da će EPO prihvatiti, obraditi i objaviti svaki zahtjev za proširenje evropskih patenata na Crnu Goru i dostaviti Zavodu sve potrebne informacije u vezi sa postupcima koji se odnose na postupak vezan za evropske patentne prijave i odnosne patente.

Takođe, crnogorski Zavod će informisati EPO o pravnom statusu svakog proširenog evropskog patenta, posebno o njegovoj nevažnosti, prestanku, odricanju ili poništaju.

Zavod za patente Crne Gore i Evropski patentni zavod obavezali su se da će redovno razmjenjivati informacije o dešavanjima u oblasti prava koja su vezana za njihove patentne sisteme.

Sporazum podrazumijeva i formiranje zajedničkog odbora sastavljenog od predstavnika EPO-a i predstavnika Zavoda koji bi raspravljao o svim pitanjima iz ovog Sporazuma i njegovoj implementaciji.