Seminar ''WIPO Marakeški sporazum'' održan je u hotelu Hilton, u Podgorici, 17. decembra 2019. godine, u organizaciji Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu (WIPO) i Ministarstva ekonomije.

Seminar je otvorila Biljana Jakić, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju, koja je pozdravila sve prisutne, a zatim istakla izvanrednu saradnju između Crne Gore i WIPO-a, čiji rezultati su doprinijeli podizanju svijesti javnosti u Crnoj Gori o značaju zaštite prava intelektualne svojine, kao i unaprjeđenju znanja i vještina zaposlenih u sistemu zaštite i sprovođenja prava intelektualne svojine u Crnoj Gori i poboljšanju informacione infrastrukture u Ministarstvu ekonomije. Biljana Jakić je naglasila značaj razmjene posjeta i sastanaka na visokom nivou, od kojih je posljednji bio sastanak Dragice Sekulić, ministarke ekonomije, sa Dr Francis Gurry-em, generalnim direktorom WIPO-a, održan na margini zasijedanja Generalne skupštine WIPO-a, u Ženevi, u oktobru 2019. godine, tokom koga su dogovorene smjernice buduće saradnje.

Predstavnik WIPO-a, Rafael Ferraz Vazquez, pravni savjetnik u Sektoru za autorsko pravo, u pozdravnom govoru, potvrdio je izvanrednu saradnju WIPO-a sa Crnom Gorom, a zatim kroz prezentaciju ''Marakeški sporazum i njegova implementacija'' ukazao na benefite Marakeškog sporazuma o olakšavanju pristupa objavljenim djelima za slijepe osobe, osobe sa oštećenjem vida ili osobe sa drugim poteškoćama u korišćenju štampanih materijala, koji su prepoznati od strane velikog broja država u svijetu, te je njih 61 pristupilo Sporazumu, od čega je Evropska unija jedna, tako da je ovaj broj značajno veći. Određeni broj država je već najavio WIPO-u namjeru da pristupi ovom sporazumu, među kojima je i Crna Gora.

Uslijedile su prezentacije i izlaganja domaćih govornika. U okviru tematske oblasti ''Aktuelni status u zakonodavstvu, proizvodnji i raspoloživosti štampanih djela u pristupačnom formatu u Crnoj Gori'', Dobrila Vlahović, samostalna savjetnica u Ministarstvu kulture, govorila je o doprinosu u ostvarivanju prava na jednakost osoba sa oštećenim vidom, u dijelu nadležnosti Ministarstva kulture. Goran Macanović, izvršni direktor Saveza slijepih Crne Gore, imao je izlaganje o pravnom aspektu pristupačnosti informacija, Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom i domaćim propisima. Božidar Denda, direktor Biblioteke za slijepe Crne Gore i predsjednik Skupštine NVO Kulturni centar Homer, dao je sveobuhvatni prikaz aktuelnog stanja u zakonodavstvu, prozvodnji i dostupnosti štampanih djela u Crnoj Gori. Pored toga, izrazio je zahvalnost Ministarstvu ekonomije na dobroj saradnji i početku priprema za pristupanje Marakeškom sporazumu.

U okviru tematske oblasti ''Budućnost Marakeškog sporazuma u Crnoj Gori'', Nebojša Mugoša, načelnik u Ministarstvu ekonomije, dao je detaljni prikaz zakonodavnog okvira u oblasti autorskog i srodnih prava u Crnoj Gori i ukazao na izuzetke i ograničenja u ovoj oblasti koje se odnose na Marakeški sporazum. Takođe, objasnio je predstojeću proceduru za pristupanje Marakeškom sporazumu i planove za njegovu implementaciju. Smiljana Radusinović, bibiotekarka u Biblioteci za slijepe Crne Gore, govorila je o nadležnostima i aktivnostima Biblioteke za slijepe u vezi sa budućom implementacijom Sporazuma. Ona je rekla da Biblioteku za slijepe ostvaruje značajne rezultate, što je iskazano kroz veliki broj jedinica bibliotečke građe, a zatim istakla koristi koje će Biblioteka za slijepe imati od potvrđivanja Marakeškog sporazuma (otvaranje mogućnosti prekogranične razmjene štampanih djela u pistupačnom formatu, i dr.).

Učesnici seminara su na kraju izrazili zadovoljstvo zbog interesantne teme seminara, a posebno zbog planova Vlade Crne Gore, konkretno Ministarstva ekonomije, da pristupi Marakeškom sporazumu. Seminar je bio i medijski propraćen.

Program i prezentacije mozete naći ovdje.

alt