Evropski patentni zavod (EPO) u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu organizuje seminar na temu “Postupanje EPO-a po prijavama na osnovu Sporazuma o saradnji u oblasti patenata (PCT)”, koji će se održati 4. decembra (ponedeljak) sa početkom u 9h, hotel “Hilton”, Podgorica.

Na seminaru će govoriti predstavnici EPO-a i Zavoda za intelektualnu svojinu.

Učesnici ovog seminara će biti predstavnici advokatskih kancelarija, pronalazači, službenici Instituta za intelektualno vlasništvo BIH, kao i predstavnici državnih institucija: Privrednog suda, Državnog tužilaštva, Ministarstva nauke, Ministarstva evropskih poslova, Delegacije EU u Crnoj Gori, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave carina, Uprave policije, Unije poslodavaca, Tehnopolisa i Centra za stručno obrazovanje.

Kroz primjere dobre prakse učesnicima ovog seminara će biti prenešena iskustva u postupanju EPO-a po prijavama na osnovu Sporazuma o saradnji u oblasti patenata.