U Podgorici, u hotelu Podgorica, održan je seminar Madridski i Haški sistemi, 6. septembra 2016. godine, koji je organizovala Svjetska organizacija za intelektualnu svojinu (WIPO), u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Crne Gore.

Uvodni govor održao je Novak Adžić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, koji je najprije istakao da je Crna Gora članica WIPO-a od 2006. godine, da danas ova eminentna svjetska organizacija broji 188 država članica, a zatim naglasio da organizovanje ovog seminara predstavlja jedan od rezultata visoke posjete Dr. Francis Gurry-a, generalnog direktora WIPO-a, Crnoj Gori, od 6. i 7. jula 2015.god., tokom koje se susreo sa najvišim zvaničnicima Grne Gore, predsjednikom države i predsjednikom Vlade, ministrima ekonomije i nauke, kojom prilikom su definisani pravci buduće saradnje. Novak Adžić govorio je o izvanrednoj saradnji između Crne Gore, gdje je glavna tačka saradnje Zavod za intelektualnu svojinu, i WIPO-a, konkretno sa Sektorom za razvijene države Evrope i države u tranziciji (WIPO TDC), koja se odvija na osnovu godišnjih Planova rada. Direktor Adžić pozdravio je predstavnike WIPO-a i sve prisutne i otvorio seminar.

alt

Ispred WIPO-a, učesnicima se obratila Paivi Lahdesmaki, rukovodilac Pravnog odsjeka u Sektoru za Haški registar, koja je pozdravila sve prisutne u ime Dr. Gurry-a, generalnog direktora WIPO-a, a zatim izrazila zadovoljstvo zbog svoje prve posjete Crnoj Gori. Između ostalog, naglasila je da joj je poznata uloga i rad crnogorskog Zavoda, kao i da se nada da će mnoštvo informacija koje će kroz ovaj seminar biti prezentirane crnogorskoj profesionalnoj i široj javnosti približiti značaj zaštite prava industrijske svojine kroz Madridski sistem za međunarodno regsitrovanje žigova, koji ima 97 država članica, a pokriva teritoriju od ukupno 113 država svijeta, i Haški sistem za međunarodno registrovanje industrijskih dizajna, koji omogućava zaštitu u 65 država svijeta.

Predstavnici WIPO-a, Paivi Lahdesmaki i Dušan Ličina, kroz svoje prezentacije, dali su opšte informacije o pomenutim sistemima i detaljno prezentirali pravni razvoj ovih sistema.

Domaći govornici na seminaru, Dušanka Perović, pomoćnica direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, rukovodilac Sektora za industrijsku svojinu; Ana Rutović i Vanja Jurišević, samostalni savjetnici u Sektoru za industrijsku svojinu u ZIS-u, predstavile su detaljno primjenu ovih sistema u Crnoj Gori.

Seminar je privukao veliki broj učesnika, predstavnika državnih organa Crne Gore, koji se bave zaštitom i sprovođenjem prava intelektualne svojine, predstavnika nacionalnih Zavoda za intelektualnu svojinu iz regiona, kao i kompanija, advokata, univerzitetske zajednice, ukupno njih 56.

Prezentacije možete preuzeti ovdje.