Obavještavamo Vas da Uprava za kadrove organizuje seminar na temu “INTELEKTUALNA SVOJINA”, koji će se održati 10. novembra (petak) sa početkom u 8:30h u prostorijama Uprave za kadrove.

Predstavnici Zavoda, predavači:

- Milica Petrović Njegoš- tema: Intelektualna svojina i njeno promovisanje,

- Ana Rutović – tema Institucionalni okvir nacionalnog sistema intelektualne svojine - Sprovođenje prava intelektualne svojine i očekivani rezultati,

- Darko Bakić - tema: Ekonomski aspekti intelektualne svojine.

Učesnicima ovog seminara biće prenešena iskustva iz oblasti intelektualne svojine kroz primjere dobre prakse.