Seminar na temu “INTELEKTUALNA SVOJINA”, koji je organizovala Uprava za kadrove u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu održan je 10. novembra u prostorijama Uprave za kadrove.

Teme seminara su bile: Intelektualna svojina i njeno promovisanje, Institucionalni okvir nacionalnog sistema intelektualne svojine - Sprovođenje prava intelektualne svojine i očekivani rezultati i Ekonomski aspekti intelektualne svojine.

Predavači Milica Petrović Njegoš, Ana Rutović i Darko Bakić su kroz prezentacije učesnicima seminara, prenijeli iskustva iz oblasti promovisanja i sprovođenja prava intelektualne svojine, i ukazali na cjelokupan ekonomski aspekat intelektualne svojine i ostvarivanje benefita.

Seminaru su prisustvovali predstavnici državnih organa: Uprave carina, osnovnih sudova, Višeg državnog tužilaštva, Ministarstva evropskih poslova, Ministarstva rada i socijalnog staranja i dr.

altalt