Seminar ''Intelektualna svojina i inovacije u oblasti biotehnologije'' održan je u hotelu Hilton, u Podgorici, 3. decembra 2019. godine, u organizaciji Evropskog zavoda za patente (EPO) i Ministarstva ekonomije.

Seminar je otvorila Biljana Jakić, generalna direktorica Direktorata za unutrašnje tržište i konkurenciju, Ministarstvo ekonomije, koja je pozdravila sve prisutne, a zatim istakla izvanrednu saradnju između Crne Gore i EPO-a, koja datira od 2008. godine, a koja se odvijala kroz projekte koje je finansirala Evropska unija (iz IPA programa), a zatim na osnovu Planova bilateralne saradnje (ukupno 4 plana). Direktorica Jakić je posebno naglasila značaj zajednički organizovanih seminara, koji su doprinijeli podizanju svijesti javnosti o značaju prava intelektualne svojine u Crnoj Gori, a potom obrazložila da savremena tema ovogodišnjeg seminara odražava sve zahtjevniji ambijent, na globalnom nivou, u kojem dolazi do kreiranja inovacija u visoko sofisticiranim oblastima, kao što je biotehnologija.

Predstavnica EPO-a, Aliki Nichogiannopoulou, direktorica Sektora za evropsku saradnju, potvrdila je odličnu saradnju EPO-a sa Crnom Gorom, a zatim istakla da EPO, kao najeminentniji zavod za patente u Evropi, sa 6 696 zaposlenih (od kojih su 64% ispitivači patenata), posebnu pažnju poklanja kvalitetu patentnih proizvoda i usluga. Takođe, ona je predstavila novu Strategiju EPO-a za period 2020 – 2023, koja je po strukturi mapa puta za dostizanje nove vizije EPO-a, koja će se realizovati na osnovu pet glavnih ciljeva, kroz mnogobrojne aktivnosti usmjerene na planirana poboljšanja, održivost i izvanrednost. Govoreći o izazovima u oblasti biotehnologije, objasnila je različita viđenja država u vezi sa patentibilnošću pronalazaka u oblasti biotehnologije.

Uslijedile su pezentacije domaćeg eksperta, kao i ispitivača patenata u EPO-u. Mladen Koprivica, samostalni savjetnik I u Direkciji za intelektualnu svojinu, Direktoratu za unutrašnje tržište i konkurenciju, Ministarstvo ekonomije, govorio je o biotehnologiji u svjetlu pronalaženja održive budućnosti, gdje je povezao postupak priznanja patenta, od prijave patenta do primjenjivog rješenja. Posebno je interesantan bio podatak da je biotehnologiju, kao termin, prvi put pomenuo Karoly Ereky, u svom djelu ''Biotehnologija proizvodnje mesa, masti i mlijeka u velikim poljoprivrednim preduzećima'', objavljenom u Berlinu 1919. godine. Gabriela Grief, ispitivač patenata u EPO-u, govorila je o patentiranju u medicinsko – farmaceutskoj oblasti.

Učesnici su seminar ocijenili uspješnim i postavili veliki broj pitanja u vezi sa izuzetno interesantnom temom koja je detaljno obrađena kroz prezentacije eksperata.

Program i prezentacije možete naći ovdje.

alt