Seminar ’’Evropski patentni sistem: od podnošenja prijave do priznanja patenta’’, koji je organizovao Evropski zavod za patente (EPO), u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Crne Gore (ZIS CG), održan je u Podgorici, u hotelu Hilton, 5. decembra 2016.godine.

Uvodno izlaganje imao je Novak Adžić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, koji je rekao da je ovaj seminar jedna od velikog broja aktivnosti koje se finansiraju iz Plana bilateralne saradnje između Zavoda i EPO-a za period 2016/2017.god.. Direktor Adžić izrazio je zadovoljstvo zbog činjenice da su sve aktivnosti iz Plana uspješno realizovane i da su značajno doprinijele unaprijeđenju kapaciteta Zavoda, a posebno poboljšanju informacione infrastrukture. Kao najznačajniji rezultat dugogodišnje saradnje između EPO-a i Zavoda, naglasio je razvoj i instaliranje Registra patenata, koji predstavlja savremeni IT sistem, jedan od najsavremenijih te vrste u regionu i šire, koji će korisnicima omogućiti da pristupe elektronskoj bazi podataka nacionalnog registra i da provjere pravni status patenata. Za ovo značajno dostignuće, direktor Adžić zahvalio se EPO-u i lično Davidu Jelerčiču, a zatim pozdravio je sve prisutne, poželio učesnicima uspješan rad i otvorio seminar.

Predstavnik EPO-a, David Jelerčić, koordinator za saradnju sa Crnom Gorom i koordinator Plana bilateralne saradnje, rekao je da mu zadovoljstvo da pozdravi sve učesnike seminara, koji su izrazili interesovanje za teme seminara i došli u velikom broju, a potom rekao da je ''evropski patentni sistem, a s njim zajedno i EPO, izvanredan primjer uspjeha evropskih integracija.'' David Jelerčič je rekao da EPO danas ima 38 država članica, kao i dvije (Crna Gora i B&H) u statusu proširenja, i dvije države (Maroko i Moldavija) u kojima je omogućena validacija patenata, što ukupno čini teritoriju na kojoj živi 650 miliona stanovnika gdje evropski patenti mogu biti validni. David Jelerčić je rekao da je cilj seminara da objasni detaljno evropski patentni sistem, koji će uskoro imati i jedan dodatni element, unitarni patent.

Uslijedile su prezentacije eksperata. Dr Stefan Prange, kroz iscrpne i detaljne prezentacije, objasnio je koji su formalni zahtjevi patentne prijave prilikom apliciranja za evropski patent, zatim kako se obavlja pretraživanje i ispitivanje u proceduri priznanja evropskog patenta, kakva je procedura kada se podnosi prigovor EPO-u nakon priznaja patenta, i na kraju govorio o ulozi Žalbenih vijeća u EPO-u. Domaći ekspert, Igor Gojnić, rukovodilac Sektora za informacione usluige i registre u ZIS-u CG, kroz prezentaciji pod nazivom ''Nova on-line usluga za korisnike: Nacionalni patentni registar ZIS-a'', informisao je prisutne o karakteristikama i koristima novoinstaliranog informacionog sistema. David Jelerčič, ekspert EPO-a, dao je prikaz unitarnog patenta i Jedinstvenog patentnog suda.

Seminar je privukao veliko interesovanje profesionalne i šire javnosti. Učesnici na seminaru bili su predstavnici državnih institucija iz sistema zaštite i sprovođenja prava intelektualne svojine (Ministarstva ekonomije, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Tržišne inspekcije, Uprave carina, Uprave policije, sudije iz Privrednog suda Crne Gore), predstavnici univerzitetske zajednice (profesori i studenti sa Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Donja Gorica), pronalazači, advokati, ukupno 50 osoba.

Prezentacije možete preuzeti ovdje.