Nastavak uspješne saradnje Evropske patentne organizacije i Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, krunisan je danas u punoj sali hotela "Hilton", seminarom o "Postupanju EPO-a po prijavama na osnovu Sporazuma o saradnji u oblasti patenata (PCT)". Pored organizatora EPO i ZIS CG, učesnici ovog seminara bili su predstavnici advokatskih kancelarija, pronalazači, službenici Instituta za intelektualno vlasništvo BIH, kao i predstavnici državnih institucija: Privrednog suda, Državnog tužilaštva, Ministarstva nauke, Ministarstva evropskih poslova, Delegacije EU u Crnoj Gori, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave carina, Uprave policije, Unije poslodavaca, Tehnopolisa i Centra za stručno obrazovanje.

Goste i učesnike skupa pozdravila je gospođa Valentina Radulović-Šćepanović, v.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore i Carlo Pandolfi, direktor Sektora za evropsku saradnju u Evropskom patentnom zavodu.

U uvodnom izlaganju, direktorica Valentina Radulović-Šćepanović, posebno se zahvalila, predstavnicima EPO-a na kontinuiranoj podršci, koju ova međunarodna organizacija pruža Crnoj Gori, u dijelu unapređenja institucionalnog kapaciteta na zaštiti intelektualne svojine. Podrška EPO-a u mnogom je pomogla da ZIS CG, bude i u javnosti prepoznat kao efikasan i funkcionalan državni organ, koji kao takav bilježi dobre rezultate u svojim osnovnim djelatnostima, podizanju svijesti o značaju zaštite prava intelektualne svojine i edukaciji crnogorskog društva. Kroz partnerski odnos, definisan Planom bilateralne saradnje "BCP", Zavod za intelektualnu svojinu koristi brojne, finansijske i druge benifite za unapređenje kadrovskih potencijala i informacione infrastrukture. Na ovaj način ZIS CG, dobija snažnu podršku, ka ostvarenju svog cilja, da adekvatno odgovori zahtjevnim upitima svih onih koji koriste njene usluge, istakla je Radulović-Šćepanović.

U svom izlaganju Carlo Pandolfi, direktor Sektora za evropsku saradnju u Evropskom patentnom zavodu, upoznao je učesnike seminara sa kapacitetima Evropske patentne organizacije, koja je, kako je istakao poslije Evropske komisije, druga najveća institucija u Evropi, koja se sama finansira i u čijem radu učestvuje 43 zemlje članice. Gospodin Pandolfi se posebno osvrnuo na aktivnosti koje su u saradnji sa ZIS CG, bile u fokusu tokom saradnje započete još 2008. godine, ne sumnjajući da će se i u narednom periodu ova saradnja nastaviti na obostrano zadovoljstvo.

U prezentacijama koje su nakon toga uslijedile predstavnici Odsjeka za patente i topografiju poluprovodnika (Vesna Nikčević, Nataša Vukašinović, Mladen Koprivica), u Sektoru za industrijsku svojinu ZIS CG, detaljno su upoznali učesnike seminara sa nacionalnom procedurom priznanja patenata. Kroz prezentaciju "Podrška inovacijama i patentima u Crnoj Gori", Valentina Radulović- Šćepanović se osvrnula i na organizacionu struktru i aktivnosti ZIS CG, kao i na istorijat intelektualne svojine u Crnoj Gori. Posebnu pažnju privukla su predavanja Aliki Nichogiannopoulou, koja je govorila o pregledu postupaka za priznanje evropskih patenata, PCT sistemu i PCT postupku u EPO-u.

Seminar je u poslijepodnevnim sesijama nastavljen prezentacijom Irene Jakimovske, administratora u Sektoru z1a međunarodnu saradnju EPO, i novog koordinatora za Crnu Goru u Sektoru za evropsku saradnju, koja je govorila na temu "Direktni PCT postupak", a u drugom dijelu rada učesnici skupa su postavljali pitanja i razmjenili iskustva na zadatoj temi.

Nakon završnih izlaganja, seminar je po planu završen u 17.00 časova.

Prezentacije sa seminara možete preuzeti ovdje.

altalt alt alt alt