Predstavnik Zavoda za intelektualnu svojinu, Anđela Dragićević, iz Odsjeka za registre , održavanje i promet prava (Sektor za industrijsku svojinu ), učestvovala je na Seminaru o apsolutnim razlozima za odbijanje registracije žiga , koji je održan u Zavodu za intelektualnu svojunu Evropske Unije sa sjedištem u Alikanteu , u periodu od 12-14 marta 2018. godine.

Seminar je tokom 3 dana održavanja obuhvatio izlaganje eksperata EUIPO-a na predmetnu temu što je otvorilo prostor za diskusije o širokom spektru apsolutnih razloga odbijanja. Takođe, program je bio upotpunjen radnim sesijama u okviru kojih su predstavljeni praktični slučajevi i način njihovog rješavanja, primjeri sertifikacionih žigova i biljnih sorti, kao i njihov odnos sa žigom Evropske zajednice.

Seminaru su prisustvovali predstavnici nacionalnih Zavoda zemalja članica EU, zemlje kandidati, zemlje nečlanice , kao i tužioci i sudije iz zemalja Evropske Unije.

Seminar je bio prilika da se razmjene iskustva i mišljenja u praksi postupanja po prijavama žigova između nacionalnih Zavoda širom Evrope.