U četvrtak 20. septembra 2018.godine, predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, direktorica gospođa Valentina Radulović Šćepanović sa saradnicima, u prostorijama Zavoda za intelektualnu svojinu primili su na razgovor, na inicijativu Saveza slijepih Crne Gore, njihovu predstavnicu, gospođu Katarinu Bigović. Tokom sastanka bilo je riječi i o implementaciji Marakeškog sporazuma u pozitivno zakonodavstvo i pravni sistem Crne Gore, s posebnim osvrtom na izmjene Zakona o autorskom i srodnim pravima.

Predstavnica Saveza je posebno ukazala na potrebu ratifikacije Marakeškog sporazuma sa stanovišta poštovanja osnovnih ljudskih prava, osbito prava na obrazovanje kroz veću dostupnost udžbenika i druge literature slijepim i slabovidim osobama i licima sa poteškoćama u korišćenju štampanih materijala.

Predstavnici Zavoda su iskazali punu podršku poštovanju ljudskih prava i sticanju obrazovanja pod uslovima jednakim za sve.