Rješenje kojim je Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore oduzeo dozvolu za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja autorskog prava NVO Organizaciji za zaštitu prava autora muzike Crne Gore – PAM CG je u svemu zakonito.

Donošenju odluke prethodio je postupak koji je Zavod vodio odgovorno, profesionalno, nepristrasno, temeljito i u skladu sa pozitivnim propisima.

Odluka je utemeljena na Presudi Privrednog suda Crne Gore. Presuda je donijeta u cilju zaštite interesa autora kojima je uskraćena mogućnost učešća u donošenju odluka PAM-a. Presudu Privrednog suda potvrdila su još dva suda – Apelacioni sud Crne Gore i Vrhovni sud Crne Gore, kao posljednja instanca, čime je ista postala pravosnažna.

Od izvršenja pravosnažne sudske odluke niko ne može biti izuzet, pa ni PAM. Neizvršenje sudske odluke, u skladu sa Krivičnim zakonikom Crne Gore, tretira se kao krivično djelo. Pravo i pravda moraju biti podjednako dostupni svima na isti način.

Podvlačimo da je odluka Zavoda, ne samo pravno utemeljena i pravedna, već i iz drugih razloga apsolutno u interesu države Crne Gore.

Doprinosi otklanjanju biznis barijera u najznačajnijoj privrednoj grani Crne Gore – turizmu. To potvrđuje snažna i široka podrška čitavog niza državnih organa, uglednih privrednih subjekata i njihovih udruženja i pojedinaca kao što su : Nacionalna turistička organizacija, predsjednik Opštine Budva - metropole turizma u Crnoj Gori, JP Morsko dobro, Crnogorsko turističko udruženje, Ulcinjska rivijera, Hotel Splendid, Hotel Hilton, predstavnici velikog festivala Sea Dance, osnivači Exit-a, autori i izvođači muzike i mnogi drugi.

Očekujemo da će naša odluka podstaći druge državne organe da, iz domena svoje nadležnosti, preispitaju tačnost i odrede se prema navodima svih koji su se oglasili i saopštili niz optužbi koje se odnose na nezakonitosti i nepravilnosti rada PAM-a, a radi utvrđivanja istine. Na taj način, istovremeno pokazujemo na djelu odgovoran odnos prema pravima intelektualne svojine, potvrđujemo svoju privrženost evropskim integracijama i doprinosimo ukupnom ambijentu vladavine prava. Upravo to je u skladu, a ne protivno, očekivanjima Evropske komisije, imajući u vidu da su prava intelektualne svojine značajan i nezamjenljiv segment korpusa ljudskih prava.

Iz svega navedenog, sigurni smo da će odluka Ministarstva ekonomije biti u korist države, njene privrede i državnih institucija.Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore