U organizaciji Zavoda za patente Republike Letonije i WIPOa u Rigi se 9. i 10. maja 2018. godine održava regionalni seminar na temu "Razvoj i implementacija nacionalnih strategija intelektualne svojine". Seminaru prisustvuju učesnici 15 zemalja (predstavnici zemalja EU kao i predstavnici zemalja kandidata za EU). Predstavnik Zavoda za intelektualnu svojinu koji ima aktivno učešće na navedenom seminaru je Lidija Martić, načelnica odsjeka za sticanje prava na žig, industrijski dizajn i oznake geografskog porijekla. Nakon pozdravnih riječi od strane direktora Odsjeka za sektorsku politiku Ministarstva pravde Republike Letonije g-đe Olge Zeile, direktora Zavoda za patente Repubilke Letonije g-dina Sandrisa Laganovskog i predstvanika WIPOa g-đe Tamare Nanayakkara, učesnici seminara su imali priliku da čuju iskustva svih zemalja na veliki broj tema koje su obuhvaćene programom Seminara. Tokom prvog dana seminara razgovaralo se na sledećim temama: Pregled glavnih ciljeva IP strategija u regionu; efikasni modeli upravljanja intelektualnom svojinom uključujući i sprovođenje prava intelektualne svojine; uloga savremenih IP kancelarija; promovisanje inventivne inovativne aktivnosti univerziteta, istraživačkih institucija i malih i srednjih preduzeća; trenutni izazovi u upravljanju autorskim i srodnim pravima i nove inicijative na polju širenja svijesti javnosti o intelektualnoj svojini i podučavanju o intelektualnoj svojini.

Predstavnica crnogorskog Zavoda imala je prezentaciju na temu Efikasni modeli upravljanja intelektualnom svojinom i sprovođenje prava intelektualne svojine gdje je imala priliku da predstavnike WIPOa kao i predstavnike ostalih zemalja učesnica, informiše o trenutnom institucionalnom okviru i nadležnostima svih institucija uključenih u sprovođenju prava intelektualne svojine Crnoj Gori, postignutom napretku u saradnji sa navedenim institucijama, aktivnostima Radne grupe za organizovanje i sprovođenje zajedničkih akcija usmjerenih na sprečavanju i suzbijanju vršenja povrede prava intelektualne svojine kao i razlozima zbog kojih je neophodno raditi na donošenju nacionalne strategije intelektualne svojine u Crnoj Gori i šta bi navedena strategija trebala da obuhvati. Tokom drugog dana seminara svi govornici i učesnici seminara su govorili na temu Implementacija Nacionalne strategije intelektualne svojine u CEBS regionu i napretku.


alt