Evropski patenti zavod (EPO) organizovao je radionicu na temu: „Novi Espacenet“, Hag, 16.11.2018. godine. Predstavnik Zavod za intelektulanu svojinu Crne Gore bio je Marko Perišić, samostalni savjetnik I, Odsjek za informacione uluge.

Evropski patenti zavod, 20. oktobra ove godine, obilježio je 20. godišnjicu Espacenet-a, besplatnog online alata za pretraživanje patenta. Espacenet je prvi put predstavljen 19. oktobra 1998. godine i revolucionizovao je pristup svetskim patentim informacijama putem interneta. Danas predstavlja kolekciju više od 100 miliona patentnih dokumenata iz preko 100 zemalja. Osnovni cilj Espacenet-a je podsticaj inovacija olakšanim pristupom informacijama o patentima, što predstavlja razlog za kontinuiran proces unapređenja ovog alata. Kao rezultat neprekidnog razvoja Espacenet je dobio svoju novu verziju, čija je zvanična objava planirana za drugu polovinu 2019. godine.

Goste i učesnike u uvodnom izlaganju pozdravio je Carlo Pandolfi, direktor evropske saradnje EPO-a, koji je između ostalog podsjetio na napredak tokom 20 godina postojanja Espacenet-a, kao i na važnost njegovog daljeg razvoja.

U prezentacijama koje su uslijedile nakon uvodnog izlaganja, predstavnici EPO-a (Heiko Wongel, Nadejda Patras, Dominic Afriat, Domenico Golzio, Nikolaos Chardalias i Roland Feinäugle), učesnike su upoznali sa detaljnom istorijom razvoja Espacenet-a - od 1998. do 2018., sa detaljima u vezi sa novim futurističkim dizajnom, kao i sa novim karakteristikama i funckionalnostima, kvalitetom izvora podataka, planovima oko tranzicije nacionalnih interface u novi Espacenet. Takodje, učesnicima su predstavljeni planovi u vezi sa obukama o novom Espacenet-u, a koje se odnose na sve zaintresovane strane.