Crnogorski glasnik intelektualne svojine službeno je glasilo Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore. U Glasniku se objavljuju sve relevantnim zakonima i pravilnicima propisane informacije iz postupka dodjele prava industrijskog vlasništva, informacije o dodijeljenim pravima te o kasnijim promjenama u vezi s tim pravima, kao i ostale službene informacije.


Prvi broj službenog glasila „Crnogorskog glasnika intelektualne svojine“ možete preuzeti ovdje.