Valentina Radulović-Šćepanović, v.d.direktora Zavoda za intelektualnu svojinu sa saradnicom Snežanom Džuverović, učestvuje na 154. sastanku Administrativnog odbora Evropske patentne organizacije, u svojstvu predstavnika Crne Gore, koja u Administrativnom odboru ima status posmatrača. Učešće predstavnika Zavoda realizuje se iz okvira Plana bilateralne saradnje između Zavoda i EPO-a za period 2016-2017.godine.