Predstavnici Zavod za intelektualnu svojinu, Igor Gojnić, samostalni savjetnik I u Odsjeku za informacione usluge i Marko Perišić, samostalni savjetnik II u Odsjeku za informacione usluge, učestvovali na ''Quality at Source and Legal Status Data training'', organizovan od strane Evropskog patentnog zavoda, u Hagu, 29.11.2017. godine.

Goste i učesnike pozdravio je Miguel Albrecht, direktor ISP (EPO) i Nikolas Chardalias, Evropska saradnja, QaS projekt menađžer (EPO).

U prezentacijama koje su uslijedile nakon uvodnog izlaganja, predstavnci EPO-a (Nikolas Chardalias, Stephane Rey- Coquais, Brigitte Baillard, Cristian Soltmann i Fenny Versloot-Spoelstra) su učesnike upoznali sa napretkom u implementaciji QaS (Quality at Source) projekta, benefitima koje taj projekat donosi, razmjeni podataka nakon QaS, generalnim osvrtom na podataka za pravne statuse, kao i sa najboljim praksama ''korak po korak'' - xml za podatke o pravnim statusima. Pored ovih izlaganja, prezentacije su održali i predstavnici nacionalnih zavoda (Svedska, Srbija i Finska), koji su svoje iskustvo vezano za razne teme (QaS, Fulltext data i RESTful Web service - QaS razmjena podataka) podijelili sa učesnicima.

Takodje, tokom radionice, predstavnici ZISCG-a su imali bilaterna sastanke na kojima su dogovorili sledeće korake saradnje.


alt