Predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore (ZIS CG), Lidija Martić, načelnica Odsjeka za sticanje prava na žig, industrijski dizajn i geografsku oznaku, Sektor za industrijsku svojinu, Igor Gojnić, samostalni savjetnik I u Odsjeku za informacione usluge, Sektor za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnju i informacione usluge, i Gordana Tripković, službenica ZIS-a CG angažovana na stručnim pitanjima Zavoda u EUIPO-u, učestvovali su na “Radionici za lakše pristupanje alatima iz mreže EUIPN za države koje nisu članice EU”, u EUIPO-u, u Alikanteu, Španija, od 11. do 15. septembra 2017. godine.

EUIPO je, u sklopu Strateškog plana do 2020. god., kojim je predviđeno pristupanje alatima iz mreže EUIPN za države koje nijesu članice EU, organizovao navedenu Radionicu u cilju pružanja tehničke podrške i lakšeg pristupa u integraciji i razmjeni prakse iz oblasti industrijske svojine (žig i industrijski dizajn). Na radionici su prisustvovali predstavnici 11 država: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bivša jugoslovenska republika Makedonija, Gruzija, Island, Lihtenštajn, Norveška, Srbija, Švajcarska, Turska i Crna Gora.

Predstavnici EUIPO-a bili su: João Negrão, direktor Odsjeka za međunarodnu saradnju i pravne poslove (ICLAD); José Izquierdo, (ICLAD) pomoćnik direktora za oblast međunarodne saradnje; Javier Moreno (ICLAD) šef službe za međunarodnu saradnju; Jacqueline Winkelmolen (ICLAD), vođa tima za međunarodnu saradnju; Manuel Soriano, Isabel Angela Gascon, Martin Beckman, Arjeton Uzairi, (ICLAD) tehnički tim za međunarodnu saradnju, i drugi.

Tokom Radionice, predstavnici ZIS CG imali su priliku da se informišu o svim alatima iz mreže EUIPN (TMView, DesignView, USS, HDB, CESTO, Front Office) koji mogu olakšati integraciju i razmjenu prakse iz oblasti prava industrijske svojine (žig i dizajn).

Radionica je bila prilika za održavanje paralelnih sastanaka između predstavnika dva Zavoda, po nalogu v.d. direktorke Valentnine Radulović – Šćepanović, a u cilju intenziviranja i unaprijeđenja saradnje sa EUIPO-om, na kojima je dogovoreno da Zavod ulazi u realizaciju projekata TMView i DesignView, uz očekivanje da će TMView biti finalizovan do kraja ove godine. Što se tiče ostalih prezentiranih alata, Zavod je iskazao interesovanje, a ponuđene alate će implementirati na način i u dinamici u zavisnosti od svojih raspoloživih kapaciteta, u saradnji sa EUIPO-om.


alt