Univerzitet Crne Gore je danas u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu organizovao predavanje „Intelektualna svojina u Crnoj Gori, od Oboda do Brisela“.

„Ovo predavanje je bilo prilika da se studenti i ostale kolege sa Univerziteta upoznaju sa aktuelnim trenutkom u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom uopšte, a posebno u pogledu poglavlja 7 – Pravo intelektualne svojine“, kazao je glavni pregovarač za ovo poglavlje i profesor Pavnog fakulteta Univerziteta Crne Gore prof. dr Vladimir Savković.

Profesor Savković je upoznao posjetioce predavanja sa specifičnostima prava intelektualne svojine, evropskim standardima na ovom polju i benefitima za crnogorsko društvo od njihove primjene.

"Ključne koristi su povećanje stepena pravne sigurnosti nosilaca ovih prava, kao i povećanje kvaliteta investicionog ambijenta u Crnoj Gori, što će svakako, u nekoj doglednoj budućnosti, rezultirati ukupnim društvenim, a posebno ekonomskim progresom u Crnoj Gori“, kazao je profesor Savković.

Direktorica Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore Valentina Radulović Šćepanović je kazala da je ovo predavanje jedno u nizu dešavanja u okviru mjeseca obilježavanja intelektualne svojine.

„Namjera Zavoda je da podigne nivo svijesti građanima, a prije svega studentima i mladoj populaciji o važnosti i značaju intelektualne svojine u Crnoj Gori“ , kazala je direktorica Šćepanović.

Ona je najavila da će saradnja sa Univerzitetom Crne Gore biti krunisana potpisivanjem Memoranduma o saradnji, na svečanoj proslavi povodom 10 godina rada Zavoda, 28. maja. Tom prilikom, kazala je, biće promovisana i saradnja sa svim međunarodnim organizacijama u oblasti intelektualne svojine, kao i prestižni rezultati rada Zavoda.

Među njima, Šćepanović ističe, da je samo za prva četiri mjeseca u 2018. godini budžet Crne Gore prihodovao gotovo milion eura od rada Zavoda za intelektualnu svojinu, sa timom od samo 19 ljudi.

Kada je riječ o ulozi Univerziteta Crne Gore na polju prava intelektualne svojine, prof. dr Milorad Burić sa Mašinskog fakulteta UCG navodi tri važna pozitivna faktora: sve veću transparentnost, sve jaču i kvalitetniju vezu sa evropskim institucijama, kao i konstituisanje predmeta iz oblasti intelektualne svojine na svim fakultetima.

On je naveo i negativne faktore koje Univerzitet Crne Gore treba da rješava.

„Na našem univerzitetu nastava je najvećim dijelom teorijska i trebalo bi uvoditi što više prakse. Takođe, treba da se promijeni status studenata u smislu povećanja njihove aktivnosti u nastavi, te da od korisnika nastave pređu u učesnike u nastavi“, kazao je profesor Burić.

On smatra da talentovani studenti ne treba da ostanu da rade samo kao profesori na Univerzitetu već i da se integrišu u privredu i daju svoj doprinos prosperitetu društva. „Univerzitet u tom kadrovskom smislu treba da bude jedna vrsta rasadnika“, istakao je on i zaključio: „Funkcija Univerziteta prije svega je da stvara društvo znanja i društvo morala jer se bez jedne od te dvije komponente ne može se stvarati zdravo i prosperitetno društvo“.

Na temu intelektualne svojine, od norme do kreacije, govorili su i predstavnici Zavoda: Lidija Martić, načelnica Odsjeka za sticanje prava na žig, industrijski dizajn i geografsku oznaku i Mladen M. Korpivica, samostalni savjetnik Odsjeka za patente i topografiju poluprovodnika.

Više informacija o ovom događaju možete pročitati ovdje.