Zavod za intelektulanu svojinu nastavio kampanju podizanja svijesti o značaju prava inteletualne svojine u gimnazijama u Crnoj Gori.

Delegacija Zavoda za intelektualnu svojinu u sastavu: Vesna Nikčević, Andrijana Milošević i Mladen Koprivica, održala je u srijedu, 28.marta 2018. godine uspješno predavanje u Gimnaziji „Miloje Dobrašinović“ u Bijelom Polju, i ovim je kampanju podizanja nivoa svijesti javnosti o značaju prava intelektualne svojine u gimnazijama u Crnoj Gori, nastavila i na sjeveru države.

Dobrodošlicu predstavnicima Zavoda poželio je direktor Milko Kovačević, koji je svojim angažmanom doprinio uspješnoj realizaciji ovog događaja.

U prepunoj sali Gimnazije bjelopoljski maturanti su kroz tri, njihovom uzrastu prilagođene prezentacije, upoznati sa poslovima Zavoda i prezentovan im je pojam intelektualne svojine. Predavači su govorili o pravima intelektualne svojine: žigu, patentu, industrijskom dizajnu i autorskom i srodnim pravima. Maturanti su kroz primjere prakse dobili jasnu sliku o važnosti intelektualne svojine u savremenom društvu. Takođe, upoznati su sa konkursom, koji je Zavod objavio, povodom obilježavanja 10 godina rada, u saradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO) na temu “Znanje i kreativnost - pokretačka sila čovječanstva” i koji traje do 15.aprila 2018. godine, dodjeljujući WIPO Trofej za najbolji esej iz oblasti intelektualne svojine.