Zavod za intelektualnu svojinu vas obavještava da je Ministarstvo ekonomije donijelo Pravilnik o sadržini registara, prijava i drugih podnesaka, načinu podnošenja prijava i objavljivanju podataka u postupcima pravne zaštite pronalazaka. Pravilnik je objavljen je u „Službenom listu CG“, broj 8 od 5. Februara 2016. godine, a stupio je na snagu osmog dana od dana objavljivanja.


Tekst Pravilnika možete preuzeti ovdje.