Delegacija Vlade Crne Gore na čelu sa direktorom Zavoda za intelektualnu svojinu Novakom Adžićem i pomoćnikom ministra ekonomije Zoranom Perišićem boraviće u Ženevi u periodu od 25. do 29. januara 2010. godine u posjeti  Svjetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (WIPO) na poziv generalnog  direktora WIPO-a Francisa Gurry-ja.

Tokom boravka u Ženevi delegacija će se susresti i razgovarati o konkretnim i stručnim temama u oblasti  intelektualne svojine o patentima, žigovima i dizajnom sa: direktorom  Sektora za određene zemlje Evrope i Azije Michaelom Svantnerom, direktorom PCT Sektora za poslovni razvoj Clausom Matthesom, višim direktorom Antoniom Toledom Barrazom i drugima.

Neke od tema koje će se obraditi prilikom ove posjete odnose se i na: sprovođenje prava IS u Crnoj Gori, sistem promovisanja inovacija i transfera tehnologije, modernizacija infrastrukture Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore i td.