U okviru prvih “Otvorenih vrata Zavoda za intelektualnu svojinu” u 2018. godini održan je sastanak sa predstavnicima studentskih parlamenata.

Učesnici Otvorenih vrata bili su: predsjednica studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore, povjerenik Univerziteta Crne Gore, član Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore, student ombudsman, predstavnik studentskog parlamenta Univerziteta Medteran, student sa Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta Donja Gorica. Ispred Zavoda sastanku su prisustvovali: direktorica Valentina Radulović Šćepanović i službenici Milica Petrović Njegoš, Mladen Koprivica i Ana Rutović.

Predstavnike studentskih parlamenata pozdravila je direktorica Valentina Radulović Šćepanović. U uvodnoj riječi, ona se posebno zahvalila prisutnim na iskazanom interesovanju za nastavak saradnje i iznijela plan aktivnosti Zavoda, koji se odnosi na Mjesec intelektualne svojine u Crnoj Gori, 26.april – 28.maj, naglašavajući da je studentska populacija jedan od važnih segmenata toga plana. U tom smislu predložila je realizaciju aktivnostu u vidu gostujućeg predavanja na jednom od fakulteta, koja će se odvijati u tom mjesecu, sa ciljem podizanja svijesti o značaju prava intelektualne svojine kod studentske populacije. U načelu je dogovoreno mjesto i datum održavanja ovog predavanja, kao i ostali detalji same organizacije, sadržaja I modela predavanja.

Nakon toga, službenici Zavoda Milica Petrović Njegoš, Mladen Koprivica i Ana Rutović su održali prezentaciju o intelektualnoj svojini, njenom promovisanju i pravima intelektualne svojine. Predstavnici studentskih parlamenata su imali brojna pitanja prvenstveno o autorskim pravima, a zatim i o patentima, žigovima i industrijskim dizajnima. Kroz različite primjere iz prakse službenici Zavoda su prikazali važnost zaštite intelektualne svojine. Poseban akcenat je stavljen na benefite koji se ostvaruju zaštitom prava intelektualne svojine. Na kraju sastanka, obišli su kancelarije Zavoda i razgovarali sa službenicima, koji u Zavodu rade kao ispitivači.

Predstavnici studentskih parlamenata su se zahvali na načinu komunikacije i interesantnim primjerima iz prakse, na osnovu kojih su intelektualnu svojinu doživljeli kao važan segmenat razvijenog društva.