Zavod za intelektualnu svojinu nastavlja sa realizacijom projekta Otvorenih vrata. U ovom mjesecu tema dana Otvorenih vrata bile su kolektivne organizacije, oblast rada, kojoj Zavod, po riječima direktorice Valentine Radulović Šćepanović, želi da posveti što veću pažnju, prepoznavajući značaj i važnost kolektivnih organizacija u Crnoj Gori.

Učesnici dana Otvorenih vrata bili su predstavnici crnogorskih kolektivnih organizacija. Ispred Organizacije za zastitu prava autora muzike - PAM CG su bili: Srđan Bulatović, predsjednik Upravnog odbora i Božidar Raičević, član Upravnog odbora, a ispred Organizacije za zaštitu prava filmskih producenata – A prava Montenegro, Maja Đondović, pravni savjetnik.

Pored direktorice Zavoda, Valentine Radulović Šćepanović, ispred Zavoda su učestvovali Dragana Ranitović, v.d.pomoćnica direktora Sektora za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnji i informacione usluge, Anica Zindović, Milica Petrović Njegoš i Ivan Kuveljić.

Direktorica Radulović Šćepanović, pozdravila je prisutne i iskazala zadovoljstvo njihovim priustvom. Ona je istakla izuzetno važan događaj za Zavod, a to je održavanje sub-regionalnog seminara na temu autorskog prava, koji organizuje Zavod u saradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO), na svetski dan intelektualne svojine - 26. aprila 2018. godine. Još jednom, lično je pozvala predstavnike kolektivnih organizacija da delegiraju svoje predstavnike, davajući mogućnost da broj njihovih delegiranih predstavnika bude što veći.

Nakon toga, razgovor se odvijao u pravcu realizacije seminara, obzirom da će predstavnici kolektivnih organizacija biti panelisti, a zatim je bilo riječi o funkcionisanju ovih organizacija i poziciji Zavoda kao nadzornog organa u skladu sa zakonskim odredbama.

Na kraju sastanka prisutni su zahvali na pozivu i organizovanomdanu Otvorenih vrata, te učešću na sub-regionalnom seminaru iskazujući uvjerenje da će buduće aktivnosti Zavoda doprinijeti da autorsko pravo u Crnoj Gori bude uzdignuto na višem nivou.