U okviru martovskog dana Otvorenih vrata Zavoda za intelektualnu svojinu održan je sastanak sa autorima. Učesnici Otvorenih vrata bili su autori koji su svoje djelo deponovali u Zavodu, kao i autorima koji to planiraju da urade i to: Darko Nikčevič i Srđan Bulatović, članovi grupe Duo gitara, Nevenka Bošković Ćirović, novinar, Božo Bulatović, Gojko Čelebić, književnik i književni kritičar i Andrea Kažić.

Ispred Zavoda sastanku su prisustvovali: Valentina Radulović Šćepanović, direktorica Zavoda i Dragana Ranitović, v.d.pomoćnica direktora Sektora za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnji i informacione usluge sa svojim saradnicima: Anicom Zindović, Milicom Petrović Njegoš i Ivanom Kuveljićem.

Uvodnu riječ imala je direktorica Valentina Radulović Šćepanović, koja je pozdravila učesnike sastanka, izrazila zadovoljstvo njihovim prustvom, kao i želju za stvaranjem novih modela saradnje sa autorima. Ona je prvenstveno najavila sub-regionalni seminar na temu autorskog prava, koji organizuje Zavod u saradnji sa Svjetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO), na svetski dan intelektualne svojine - 26. aprila 2018. godine. Prisutnima je izložila plan realizacije seminara, zatim teme seminara i eminentne predavače iz oblasti autorskog prava. Takođe iskoristila je priliku da prisutne i lično pozove, da budu dio ovog za Zavod, značajnog događaja.

Nakon toga, prisutnima se obratila Dragana Ranitović, v.d.pomoćnica direktora Sektora za autorsko i srodna prava, međunarodnu saradnji i informacione usluge, takođe izražavjući zadovljstvo organizvanim sastankom i prilikom za neposrednu razmjenu mišljenja, prijedloga i ideja.

Uslijedio je razgovor na temu zaštite autorskog prava u Crnoj Gori. Autori su iznijeli svoje stavove, mišljenja, i sugestije. Na kraju sastanka zahvali su na pozivu i organizovanom sastanku, te izrazili nadu da će ovakvih događaja u budućnosti biti više, što će doprinijeti da autorsko pravo u Crnoj Gori bude uzdignuto na višem nivou.